Prípravné trhové konzultácie - Core Banking Systém (CORBS)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prípravné trhové konzultácie - Core Banking Systém (CORBS)
Kód zákazky: NBS1-000-099-508
Kód oznámenia: 14891 - POS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 66110000-4
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 18.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adresa: Ulica Imricha Karvaša
81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Ulica Imricha Karvaša Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81325 Slovensko
Zdroj:

Popis

Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) k plánovanému verejnému obstarávaniu zákazky na dodanie Core Banking Systému (CORBS) – hlavného informačného systému používaného na správu bankových operácií. Účelom PTK je predstavenie projektu z technologickej a funkčnej roviny a získanie odpovedí na otázky uvedené v prílohe A Výzvy na účasť na PTK (ďalej len "výzva"). Národná banka Slovenska realizuje PTK za účelom získania informácií týkajúcich sa najmä optimalizácie požiadaviek predmetu zákazky, doby realizácie predmetu zákazky a stanovenia aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky. Bližšie informácie o predmete PTK sa nachádzajú v samostatných prílohách výzvy.

Vestník

Predbežné oznámenie

Identifikátor ÚVO: 1295438
1. Základné údaje
 • Organizácia: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA (ID: 12184)
 • Zákazka: Prípravné trhové konzultácie - Core Banking Systém (CORBS) (ID: 508892)
 • Typ oznámenia: Predbežné oznámenie a Pravidelné informatívne oznámenie
 • Typ formulára: Plánovanie
 • Identifikátor verzie oznámenia: 6c84c59f-740e-4482-a694-76eadacb9e40
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Predbežné oznámenie – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
 • IČO: 30844789
 • DIČ: 2020815654
 • Adresa
 • Ulica: Ulica Imricha Karvaša
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81325
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: julia.slaba@nbs.sk
 • Telefónne číslo: +421257871225
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8643
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.2 Opis
 • Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (v rámci tohto postupu): 04.11.2024
 • Referenčné číslo: NBS1-000-099-508
 • Názov: Prípravné trhové konzultácie - Core Banking Systém (CORBS)
 • Opis: Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) k plánovanému verejnému obstarávaniu zákazky na dodanie Core Banking Systému (CORBS) – hlavného informačného systému používaného na správu bankových operácií. Účelom PTK je predstavenie projektu z technologickej a funkčnej roviny a získanie odpovedí na otázky uvedené v prílohe A Výzvy na účasť na PTK (ďalej len "výzva"). Národná banka Slovenska realizuje PTK za účelom získania informácií týkajúcich sa najmä optimalizácie požiadaviek predmetu zákazky, doby realizácie predmetu zákazky a stanovenia aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky. Bližšie informácie o predmete PTK sa nachádzajú v samostatných prílohách výzvy.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Bankové služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
5. Časti
 • 5.1 Informácia o časti
 • 5.1.1 GR-Part_well
 • Názov: Prípravné trhové konzultácie - Core Banking Systém (CORBS)
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov: Prípravné trhové konzultácie - Core Banking Systém (CORBS)
 • Opis: Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) k plánovanému verejnému obstarávaniu zákazky na dodanie Core Banking Systému (CORBS) – hlavného informačného systému používaného na správu bankových operácií. Účelom PTK je predstavenie projektu z technologickej a funkčnej roviny a získanie odpovedí na otázky uvedené v prílohe A Výzvy na účasť na PTK (ďalej len "výzva"). Národná banka Slovenska realizuje PTK za účelom získania informácií týkajúcich sa najmä optimalizácie požiadaviek predmetu zákazky, doby realizácie predmetu zákazky a stanovenia aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky. Bližšie informácie o predmete PTK sa nachádzajú v samostatných prílohách výzvy.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Bankové služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: PTK budú realizované písomnou komunikáciou prostredníctvom elektronickej pošty s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa: alexandra.gogova@nbs.sk. Lehota zaslania odpovedí: Účastníci PTK zašlú svoje odpovede na otázky do 30.6.2024 do 10:00 hod. Verejný obstarávateľ zverejnil dokumenty a bližšie informácie k PTK, ktoré sú voľne prístupné na webovom sídle NBS na adrese: https://nbs.sk/o-narodnej-banke/verejne-obstaravanie/pripravne-trhove-konzultacie/. Verejný obstarávateľ pripúšťa, že v prípade, ak sa to zo získaných informácií v procese prípravných trhových konzultácií bude javiť ako účelné, budú prípravné trhové konzultácie pokračovať aj ďalším kolom či kolami, prípadne ďalšou priamou komunikáciou s účastníkmi, ktorí vznesú pripomienky.
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Súťažné podklady
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Označenie dokumentu/zákazky: PTK - Core Banking Systém (CORBS)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)