Zvýšenie kapacít MŠ Komenského v Námestove

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zvýšenie kapacít MŠ Komenského v Námestove
Kód zákazky: CVO-066-2024
Kód oznámenia: 14533 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 801 099,05 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Námestovo
Adresa: Cyrila a Metoda
02901 Námestovo
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Cyrila a Metoda Námestovo 02901 Slovensko Mesto Námestovo, p.č. 1131/8,9,13,14; k.ú. Námestovo, s.č. 1171
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Zvýšenie kapacít MŠ Komenského v Námestove". Predmetom stavebných prác je zvýšenie kapacít existujúceho stavu MŠ a zníženie energetickej náročnosti objektu, ktoré spočívajú v čiastočnej úprave dispozície objektu na 1NP a 2NP, zateplení fasádneho muriva, soklového muriva, výmena fasádnych okien a zateplenie strešnej konštrukcie nad spojovacou chodbou a prístreškami nad vstupom a rekonštrukcií spevnených plôch. Navrhovanými opatreniami budú splnené tepelno-technické a hygienické kritéria podľa normy STN 73 0540 Z1+Z2. Odstránia sa tepelné mosty v kútoch objektu, okolo stykov okien a dverí s obvodovým murivom, budú dodržane hygienické kritéria pre vnútornú povrchovú teplotu a vznik plesni. V objekte sa zmení dispozícia, čím sa nadobudne väčšia kapacita pre žiakov . Odstránia sa fasádne technické a estetické poruchy, objekt dostane nový moderný architektonický výraz. Popri daných opatreniach, ktoré sú navrhnuté je potrebné previesť pridružené stavebné úpravy fasády a strechy objektu pre komplexnú rekonštrukciu. Jedná sa o výmenu strešnej krytiny s podkladnými vrstvami a pridruženými klampiarskými a dažďovými prvkami, aby sa zamedzilo k prenikaniu dažďovej vody do konštrukcie. Na fasáde budú namontované potrebné klampiarske prvky s vonkajšími hliníkovými parapetmi okien, vybudovanie novej bleskozvodovej siete a osadenie fotovoltických panelov na plochej streche pre zníženie elektrickej bilancie objektu. Okolo objektu sa nachádzajú betónové opakové chodníky zadržiavajúce vzlínajúcu vlhkosť, zámková a zatrávňovacia dlažba, ktoré budú demontované kvôli realizácií drenáži a dodatočného zateplenia konštrukcií pod jestvujúcim terénom. Dlažba bude demontovaná a po ukončení fasádnych prác spätne uložená na pôvodne miesto. V rámci vnútorných stavebných úprav dôjde k drobným zmenám dispozície v zmene usporiadania tried a zmeny funkcie z tried na herne so spálňami, rekonštrukcií hygienických zariadení, zriadeniu WC pre imobilných, a zriadeniu výdajne studených jedál s menšou jedálňou. Plynová kotolňa z 2.NP bude premiestnená do novo navrhovanej prístavby schodiska na 1.PP, čo prispeje k teplotnému-hydraulickému spadu a energetickému skvalitneniu celého systému. Budú zrealizované nove rozvody elektroinštalácie, vykurovania, čiastočne budú zrealizované nové rozvody ZTI vrátane novo navrhovaných hydrantov. V rámci elektroinštalácie dôjde k zriadeniu internetovej siete v WiFi pokrývačmi a prípravou rozvodov pre interaktívne tabule herní. Vo všetkých miestnostiach 1.NP a 2.NP budú realizované nové kazetové podhľady s úsporným osvetlením. Pôvodné povrchy podláh budú nahradené novými PVC podlahami. Steny budú osviežené novou maľovkou a oteru vzdorným hygienickým náterom do výšky 1,2m.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Námestovo

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294876
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Námestovo (ID: 52948)
 • Zákazka: Zvýšenie kapacít MŠ Komenského v Námestove (ID: 508446)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: e7513cf6-b3f9-4665-ba88-d6ee932950a1
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Námestovo
 • IČO: 00314676
 • DIČ: 2020571707
 • Adresa
 • Ulica: Cyrila a Metoda
 • Číslo: 6
 • Mesto: Námestovo
 • PSČ: 02901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: roman.mikusinec@cvo.sk
 • Telefónne číslo: +421908934680
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Námestovo)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4900
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: CVO-066-2024
 • Názov: Zvýšenie kapacít MŠ Komenského v Námestove
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Zvýšenie kapacít MŠ Komenského v Námestove". Predmetom stavebných prác je zvýšenie kapacít existujúceho stavu MŠ a zníženie energetickej náročnosti objektu, ktoré spočívajú v čiastočnej úprave dispozície objektu na 1NP a 2NP, zateplení fasádneho muriva, soklového muriva, výmena fasádnych okien a zateplenie strešnej konštrukcie nad spojovacou chodbou a prístreškami nad vstupom a rekonštrukcií spevnených plôch. Navrhovanými opatreniami budú splnené tepelno-technické a hygienické kritéria podľa normy STN 73 0540 Z1+Z2. Odstránia sa tepelné mosty v kútoch objektu, okolo stykov okien a dverí s obvodovým murivom, budú dodržane hygienické kritéria pre vnútornú povrchovú teplotu a vznik plesni. V objekte sa zmení dispozícia, čím sa nadobudne väčšia kapacita pre žiakov . Odstránia sa fasádne technické a estetické poruchy, objekt dostane nový moderný architektonický výraz. Popri daných opatreniach, ktoré sú navrhnuté je potrebné previesť pridružené stavebné úpravy fasády a strechy objektu pre komplexnú rekonštrukciu. Jedná sa o výmenu strešnej krytiny s podkladnými vrstvami a pridruženými klampiarskými a dažďovými prvkami, aby sa zamedzilo k prenikaniu dažďovej vody do konštrukcie. Na fasáde budú namontované potrebné klampiarske prvky s vonkajšími hliníkovými parapetmi okien, vybudovanie novej bleskozvodovej siete a osadenie fotovoltických panelov na plochej streche pre zníženie elektrickej bilancie objektu. Okolo objektu sa nachádzajú betónové opakové chodníky zadržiavajúce vzlínajúcu vlhkosť, zámková a zatrávňovacia dlažba, ktoré budú demontované kvôli realizácií drenáži a dodatočného zateplenia konštrukcií pod jestvujúcim terénom. Dlažba bude demontovaná a po ukončení fasádnych prác spätne uložená na pôvodne miesto. V rámci vnútorných stavebných úprav dôjde k drobným zmenám dispozície v zmene usporiadania tried a zmeny funkcie z tried na herne so spálňami, rekonštrukcií hygienických zariadení, zriadeniu WC pre imobilných, a zriadeniu výdajne studených jedál s menšou jedálňou. Plynová kotolňa z 2.NP bude premiestnená do novo navrhovanej prístavby schodiska na 1.PP, čo prispeje k teplotnému-hydraulickému spadu a energetickému skvalitneniu celého systému. Budú zrealizované nove rozvody elektroinštalácie, vykurovania, čiastočne budú zrealizované nové rozvody ZTI vrátane novo navrhovaných hydrantov. V rámci elektroinštalácie dôjde k zriadeniu internetovej siete v WiFi pokrývačmi a prípravou rozvodov pre interaktívne tabule herní. Vo všetkých miestnostiach 1.NP a 2.NP budú realizované nové kazetové podhľady s úsporným osvetlením. Pôvodné povrchy podláh budú nahradené novými PVC podlahami. Steny budú osviežené novou maľovkou a oteru vzdorným hygienickým náterom do výšky 1,2m.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 801 099.05
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Mesto Námestovo
 • PSČ: 029 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mesto Námestovo, p.č. 1131/8,9,13,14; k.ú. Námestovo, s.č. 1171
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Upozornenie: Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov. Uchádzač nie je povinný v zmysle § 32, ods. 3 predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a), b), c) a e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač/hospodársky subjekt nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie elektronického výpisu z registra trestov od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ bude požadovať predloženie dokladov a dokumentovú preukazujúcich splnenie podmienok účasti od uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste predbežného poradia v súlade s § 55, ods. 1. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a to vo výške 20 000,00 Eur. Podrobnosti o zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač môže splnenie podmienok účasti preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní ako v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu v zmysle Zmluvy o dielo. Podrobnosti sú súčasťou súťažných podkladov v časti B.3 Obchodné podmienky. Lehota na poskytnutie súčinnosti podľa § 56 ods. 8 a 9 je desať pracovných dní.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zvýšenie kapacít MŠ Komenského v Námestove
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: CVO-066-2024
 • Názov : Zvýšenie kapacít MŠ Komenského v Námestove
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Zvýšenie kapacít MŠ Komenského v Námestove". Predmetom stavebných prác je zvýšenie kapacít existujúceho stavu MŠ a zníženie energetickej náročnosti objektu, ktoré spočívajú v čiastočnej úprave dispozície objektu na 1NP a 2NP, zateplení fasádneho muriva, soklového muriva, výmena fasádnych okien a zateplenie strešnej konštrukcie nad spojovacou chodbou a prístreškami nad vstupom a rekonštrukcií spevnených plôch. Navrhovanými opatreniami budú splnené tepelno-technické a hygienické kritéria podľa normy STN 73 0540 Z1+Z2. Odstránia sa tepelné mosty v kútoch objektu, okolo stykov okien a dverí s obvodovým murivom, budú dodržane hygienické kritéria pre vnútornú povrchovú teplotu a vznik plesni. V objekte sa zmení dispozícia, čím sa nadobudne väčšia kapacita pre žiakov . Odstránia sa fasádne technické a estetické poruchy, objekt dostane nový moderný architektonický výraz. Popri daných opatreniach, ktoré sú navrhnuté je potrebné previesť pridružené stavebné úpravy fasády a strechy objektu pre komplexnú rekonštrukciu. Jedná sa o výmenu strešnej krytiny s podkladnými vrstvami a pridruženými klampiarskými a dažďovými prvkami, aby sa zamedzilo k prenikaniu dažďovej vody do konštrukcie. Na fasáde budú namontované potrebné klampiarske prvky s vonkajšími hliníkovými parapetmi okien, vybudovanie novej bleskozvodovej siete a osadenie fotovoltických panelov na plochej streche pre zníženie elektrickej bilancie objektu. Okolo objektu sa nachádzajú betónové opakové chodníky zadržiavajúce vzlínajúcu vlhkosť, zámková a zatrávňovacia dlažba, ktoré budú demontované kvôli realizácií drenáži a dodatočného zateplenia konštrukcií pod jestvujúcim terénom. Dlažba bude demontovaná a po ukončení fasádnych prác spätne uložená na pôvodne miesto. V rámci vnútorných stavebných úprav dôjde k drobným zmenám dispozície v zmene usporiadania tried a zmeny funkcie z tried na herne so spálňami, rekonštrukcií hygienických zariadení, zriadeniu WC pre imobilných, a zriadeniu výdajne studených jedál s menšou jedálňou. Plynová kotolňa z 2.NP bude premiestnená do novo navrhovanej prístavby schodiska na 1.PP, čo prispeje k teplotnému-hydraulickému spadu a energetickému skvalitneniu celého systému. Budú zrealizované nove rozvody elektroinštalácie, vykurovania, čiastočne budú zrealizované nové rozvody ZTI vrátane novo navrhovaných hydrantov. V rámci elektroinštalácie dôjde k zriadeniu internetovej siete v WiFi pokrývačmi a prípravou rozvodov pre interaktívne tabule herní. Vo všetkých miestnostiach 1.NP a 2.NP budú realizované nové kazetové podhľady s úsporným osvetlením. Pôvodné povrchy podláh budú nahradené novými PVC podlahami. Steny budú osviežené novou maľovkou a oteru vzdorným hygienickým náterom do výšky 1,2m.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 801 099.05
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Mesto Námestovo
 • PSČ: 029 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mesto Námestovo, p.č. 1131/8,9,13,14; k.ú. Námestovo, s.č. 1171
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 8
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. a) zákona: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.2) - 2.1 Výzvy na predkladanie ponúk: Vyjadrenie banky/bánk, zahraničnej banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky, že uchádzač nebol za posledný rok od vyhlásenia verejného obstarávania, resp. v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (do termínu vystavenia dokladu banky) v nepovolenom debete a nebol za posledný rok od vyhlásenia verejného obstarávania, resp. v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (do termínu vystavenia dokladu banky) predmetom exekúcie. Pod vyhlásením verejného obstarávania verejný obstarávateľ považuje dátum zverejnenia výzvy vo vestníku verejného obstarávania. Súčasne treba k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, v ktorých bankách, zahraničných bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedený účet/vedené účty. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/ pobočkách. UPOZORNENIE: Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v súlade s § 33 ods. 2 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti ekonomické postavenie spoločne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.1 Výzvy na predkladanie ponúk: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie zákaziek rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebných prác a to v minimálnom kumulatívnom objeme 800 000,00 EUR bez DPH za posudzované obdobie. Verejný obstarávateľ považuje za práce podobného charakteru ako je predmet zákazky také, ktoré sú rovnakej alebo podobnej zložitosti ako je predmet zákazky, ako napríklad: výstavba, rekonštrukcia, nadstavba bytových a nebytových budov a pod. Pod vyhlásením verejného obstarávania verejný obstarávateľ považuje dátum zverejnenia výzvy vo vestníku verejného obstarávania. UPOZORNENIE: Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tejto Výzvy vo vestníku verejného obstarávania.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena (celková cena stanovená v EUR s DPH)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Námestovo)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Námestovo)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 02.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 8
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 02.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk, je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 ods. 2 zákona. Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO, sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO, sa uskutoční (SEČ) na adrese: Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a to vo výške 20 000,00 Eur. Podrobnosti o zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508446
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508446
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Námestovo)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Námestovo)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)