Modernizácia výťahu VT - malý

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Modernizácia výťahu VT - malý
Kód zákazky: UVVaUVTOS-02023/36-KE-2024
Kód oznámenia: 14423 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45313100-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Floriánska
04142 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Floriánska Košice - mestská časť Staré Mesto 04142 Slovensko
Zdroj:

Popis

- kompletná demontáž pôvodného výťahu A1 – 0, TOV500 TRANSPORTA Břeclav - kompletná dodávka a montáž nového výťahu s nosnosťou min. 650kg/ 8 osôb do pôvodnej výťahovej šachty - kompletná elektroinštalácia potrebná k montáži nového výťahu - kompletné stavebné úpravy potrebné k montáži nového výťahu, vrátenie do pôvodného stavu - dodanie sprievodnej technickej dokumentácie odsúhlasenej oprávnenou právnickou osobou OPO a dodanie Odborného záväzného stanoviska od OPO - vykonanie úradnej skúšky VTZ pred uvedením do prevádzky autorizovanou osobou s vydaním protokolu od OPO - kompletná odborná likvidácia odpadu s jej odvozom - kompletná doprava na miesto realizácie diela.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294618
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ID: 79784)
 • Zákazka: Modernizácia výťahu VT - malý (ID: 508240)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • IČO: 00738387
 • DIČ: 2020753251
 • Adresa
 • Ulica: Floriánska
 • Číslo: 18
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 04142
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: karol.vargaestok@zvjs.sk
 • Telefónne číslo: 0552831803
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/7985
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: UVVaUVTOS-02023/36-KE-2024
 • Názov: Modernizácia výťahu VT - malý
 • Opis: - kompletná demontáž pôvodného výťahu A1 – 0, TOV500 TRANSPORTA Břeclav - kompletná dodávka a montáž nového výťahu s nosnosťou min. 650kg/ 8 osôb do pôvodnej výťahovej šachty - kompletná elektroinštalácia potrebná k montáži nového výťahu - kompletné stavebné úpravy potrebné k montáži nového výťahu, vrátenie do pôvodného stavu - dodanie sprievodnej technickej dokumentácie odsúhlasenej oprávnenou právnickou osobou OPO a dodanie Odborného záväzného stanoviska od OPO - vykonanie úradnej skúšky VTZ pred uvedením do prevádzky autorizovanou osobou s vydaním protokolu od OPO - kompletná odborná likvidácia odpadu s jej odvozom - kompletná doprava na miesto realizácie diela.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inštalovanie výťahov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Modernizácia výťahu VT - malý
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Modernizácia výťahu VT - malý
 • Opis: - kompletná demontáž pôvodného výťahu A1 – 0, TOV500 TRANSPORTA Břeclav - kompletná dodávka a montáž nového výťahu s nosnosťou min. 650kg/ 8 osôb do pôvodnej výťahovej šachty - kompletná elektroinštalácia potrebná k montáži nového výťahu - kompletné stavebné úpravy potrebné k montáži nového výťahu, vrátenie do pôvodného stavu - dodanie sprievodnej technickej dokumentácie odsúhlasenej oprávnenou právnickou osobou OPO a dodanie Odborného záväzného stanoviska od OPO - vykonanie úradnej skúšky VTZ pred uvedením do prevádzky autorizovanou osobou s vydaním protokolu od OPO - kompletná odborná likvidácia odpadu s jej odvozom - kompletná doprava na miesto realizácie diela.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inštalovanie výťahov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: sídlo verejného obstarávateľa, elektronicky
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508240
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508240
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508240
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)