Nový nábytok do izieb KC SAV Smolenice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nový nábytok do izieb KC SAV Smolenice
Kód zákazky: RENOV/2024
Kód oznámenia: 14446 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39000000-2
Predpokladaná hodnota: 348 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta
84535 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Dúbravská cesta Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84535 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie zariadenia, nábytku a vybavenia izieb do Kongresového centra SAV Smolenice v rámci plánovanej renovácie vybavenia a interiérového zariadenia izieb. Najväčší objem predmetu zákazky tvorí nábytok vyrábaný na mieru, a to skrine, postele, nočné stolíky, toaletné stolíky, TV komoda, vešiak s kuforníkom, vitrína, zásuvková komoda a konferenčný stolík. Realizácia predmetu zákazky bude prebiehať v troch etapách tak, aby nenarušila a čo najmenej obmedzila chod KC SAV Smolenice, nakoľko jeho izby sú využívané hosťami. Časový harmonogram jednotlivých etáp dodania predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo. Izby budú v rámci renovácie zariadené novým nábytkom z masívu. Podrobný opis, špecifikácia, parametre a počty sú uvedené v Opise predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, resp. ich prílohách.