„Energetické poradenstvo v tepelnej energetike“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Energetické poradenstvo v tepelnej energetike“
Kód zákazky: 3/2024/ZNH/ZV
Kód oznámenia: 14356 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71314000-2
Predpokladaná hodnota: 12 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nemocničná
01726 Považská Bystrica
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Nemocničná Považská Bystrica 01726 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu pre NsP Pov. Bystrica v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení jeho zmien a doplnkov a zabezpečenie všetkých s tým súvisiacich činností a komplexné zabezpečenie služieb energetického poradenstva v zmysle zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej ako „zákona o tepelnej energetike“) Opis činnosti : - výkon zodpovedného zástupcu na podnikanie v tepelnej energetike - komplexná komunikácia s URSO ku regulovanej činnosti tepelná energetika - spracovávanie agendy cenových návrhov a ich schvaľovania - ročné zúčtovania odberateľov - výkon legislatívnych činností v tepelnej energetiky ( URSO, SIEA, MH ) - energetické poradenstvo v tepelnej energetike v zmysle zákona č.657/2004 - komunikácia s ďalšími dotknutými orgánmi SIEA, MH a ďalšie činnosti podľa požiadaviek NsP - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby elektriny v budove Ubytovňa NsP - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby zemného plynu v budove Ubytovňa NsP - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby zemného plynu v centrálnej kotolni NsP - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby vody v budove Ubytovňa NsP - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu za vodné a stočné pre bytový dom 948 v správe IFM a.s. - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu spotreby vody na prípravu TÚV pre RÚVZ - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu za vodné a stočné pre RÚVZ - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu zrážkovej vody pre RÚVZ - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu elektriny pre RÚVZ - spracovanie podkladov z tepelnej energetiky pre účely Štatistického úradu SR, ako aj zabezpečenie ostatných služieb a činností v oblasti elektrotechniky a vodárenstva a ostatných s tým súvisiacich činností;

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294424
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici (ID: 40209)
 • Zákazka: „Energetické poradenstvo v tepelnej energetike“ (ID: 508118)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
 • IČO: 00610411
 • DIČ: 2020705038
 • Adresa
 • Ulica: Nemocničná
 • Číslo: 1
 • Mesto: Považská Bystrica
 • PSČ: 01726
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: diana.smolnicka@nemocnicapb.sk
 • Telefónne číslo: 0424304105
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Zdravie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1355
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 3/2024/ZNH/ZV
 • Názov: „Energetické poradenstvo v tepelnej energetike“
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu pre NsP Pov. Bystrica v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení jeho zmien a doplnkov a zabezpečenie všetkých s tým súvisiacich činností a komplexné zabezpečenie služieb energetického poradenstva v zmysle zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej ako „zákona o tepelnej energetike“) Opis činnosti : - výkon zodpovedného zástupcu na podnikanie v tepelnej energetike - komplexná komunikácia s URSO ku regulovanej činnosti tepelná energetika - spracovávanie agendy cenových návrhov a ich schvaľovania - ročné zúčtovania odberateľov - výkon legislatívnych činností v tepelnej energetiky ( URSO, SIEA, MH ) - energetické poradenstvo v tepelnej energetike v zmysle zákona č.657/2004 - komunikácia s ďalšími dotknutými orgánmi SIEA, MH a ďalšie činnosti podľa požiadaviek NsP - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby elektriny v budove Ubytovňa NsP - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby zemného plynu v budove Ubytovňa NsP - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby zemného plynu v centrálnej kotolni NsP - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby vody v budove Ubytovňa NsP - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu za vodné a stočné pre bytový dom 948 v správe IFM a.s. - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu spotreby vody na prípravu TÚV pre RÚVZ - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu za vodné a stočné pre RÚVZ - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu zrážkovej vody pre RÚVZ - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu elektriny pre RÚVZ - spracovanie podkladov z tepelnej energetiky pre účely Štatistického úradu SR, ako aj zabezpečenie ostatných služieb a činností v oblasti elektrotechniky a vodárenstva a ostatných s tým súvisiacich činností;
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 12 000.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Energetika a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nemocničná 986
 • Mesto: Považská Bystrica
 • PSČ: 01726
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Energetické poradenstvo v tepelnej energetike
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Energetické poradenstvo v tepelnej energetike
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu pre NsP Pov. Bystrica v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení jeho zmien a doplnkov a zabezpečenie všetkých s tým súvisiacich činností a komplexné zabezpečenie služieb energetického poradenstva v zmysle zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej ako „zákona o tepelnej energetike“) Opis činnosti : - výkon zodpovedného zástupcu na podnikanie v tepelnej energetike - komplexná komunikácia s URSO ku regulovanej činnosti tepelná energetika - spracovávanie agendy cenových návrhov a ich schvaľovania - ročné zúčtovania odberateľov - výkon legislatívnych činností v tepelnej energetiky ( URSO, SIEA, MH ) - energetické poradenstvo v tepelnej energetike v zmysle zákona č.657/2004 - komunikácia s ďalšími dotknutými orgánmi SIEA, MH a ďalšie činnosti podľa požiadaviek NsP - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby elektriny v budove Ubytovňa NsP - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby zemného plynu v budove Ubytovňa NsP - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby zemného plynu v centrálnej kotolni NsP - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby vody v budove Ubytovňa NsP - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu za vodné a stočné pre bytový dom 948 v správe IFM a.s. - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu spotreby vody na prípravu TÚV pre RÚVZ - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu za vodné a stočné pre RÚVZ - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu zrážkovej vody pre RÚVZ - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu elektriny pre RÚVZ - spracovanie podkladov z tepelnej energetiky pre účely Štatistického úradu SR, ako aj zabezpečenie ostatných služieb a činností v oblasti elektrotechniky a vodárenstva a ostatných s tým súvisiacich činností;
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Energetika a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania predmetu zákazky ako celku vrátane DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH/12 mesiacov
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky cez portál EVO. Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony spočívajúce vo vyhodnotení ponúk, pričom bude primerane aplikovať § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia správou cez systém EVO. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve. Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk a verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa, budova polikliniky 4.posch. oddelenie verejného obstarávania.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508118
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508118
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)