Leasing - kosiaci traktor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Leasing - kosiaci traktor
Kód zákazky: 042024
Kód oznámenia: 14355 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 66114000-2
Predpokladaná hodnota: 25 871,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Babín
Adresa: Babín
02952 Babín
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Partizánska Michalovce 07101 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je financovanie kúpy kosiaceho traktora JOHN DEERE X950R v zmysle špecifikácie dodávateľa Ing. Peter Bálint, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, ktoré je výsledkom verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504976. Podmienky financovania: Obstarávacia cena vozidla bez DPH: 22 490,00 € Obstarávacia cena vozidla s DPH: 26 988,00 € Akontácia 0% Doba trvania leasingu: 5 rokov (60 pravidelných mesačných splátok) Povinné zmluvné poistenie uzavrie verejný obstarávateľ Poistenie strojov uzavrie verejný obstarávateľ

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Babín

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294420
1. Základné údaje
 • Organizácia: Technické a záhradnícke služby Michalovce (ID: 6074)
 • Zákazka: Leasing - kosiaci traktor (ID: 507440)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Technické a záhradnícke služby Michalovce
 • IČO: 00186490
 • Internetová adresa (URL): https://www.tazsmi.sk
 • Adresa
 • Ulica: Partizánska
 • Číslo: 55
 • Mesto: Michalovce
 • PSČ: 07101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : TaZS mesta Michalovce, partizánska 55, Michalovce
 • E-mail: tazsmi@tazsmi.sk
 • Telefónne číslo: +421566403811
 • Kontaktný fax: +421566403800
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Technické a záhradnícke služby Michalovce)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/790
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 042024
 • Názov: Leasing - kosiaci traktor
 • Opis: Predmetom zákazky je financovanie kúpy kosiaceho traktora JOHN DEERE X950R v zmysle špecifikácie dodávateľa Ing. Peter Bálint, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, ktoré je výsledkom verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504976. Podmienky financovania: Obstarávacia cena vozidla bez DPH: 22 490,00 € Obstarávacia cena vozidla s DPH: 26 988,00 € Akontácia 0% Doba trvania leasingu: 5 rokov (60 pravidelných mesačných splátok) Povinné zmluvné poistenie uzavrie verejný obstarávateľ Poistenie strojov uzavrie verejný obstarávateľ
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 25 871
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Finančný lízing
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Leasing - kosiaci traktor
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 042024
 • Názov : Leasing - kosiaci traktor
 • Opis: Predmetom zákazky je financovanie kúpy kosiaceho traktora JOHN DEERE X950R v zmysle špecifikácie dodávateľa Ing. Peter Bálint, Močarianska 3, 071 01 Michalovce, ktoré je výsledkom verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504976. Podmienky financovania: Obstarávacia cena vozidla bez DPH: 22 490,00 € Obstarávacia cena vozidla s DPH: 26 988,00 € Akontácia 0% Doba trvania leasingu: 5 rokov (60 pravidelných mesačných splátok) Povinné zmluvné poistenie uzavrie verejný obstarávateľ Poistenie strojov uzavrie verejný obstarávateľ
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 25 871
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Finančný lízing
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celú dobu leasingu v Eur bez DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Komisia na vyhodnotenie ponúk vykoná otváranie ponúk elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO, a to on-line sprístupnením ponúk, t.j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507440
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507440
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma funkcionalita IS EVO-ePVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)