Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu
Kód zákazky: SVO-RVO1-2024/000662
Kód oznámenia: 14199 - MSP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45216121-8
Ostatné CPV: 45231110-9
45300000-0
Predpokladaná hodnota: 1 607 728,05 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81272 Slovensko Záchranná brigáda HaZZ v Humennom, Mierová 3, 066 01 Humenné
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výstavba dvoch zdrojov tepla pre zásobovanie objektov areálu Záchrannej brigády HaZZ v Humennom teplom a teplou vodou spolu s čiastočnou úpravou vonkajších teplovodných rozvodov areálu a rekonštrukciou vykurovacích rozvodov objektov v rozsahu spracovaného projektu stavby . V rámci rekonštrukcie sa v pôvodných priestoroch nefunkčnej výmenníkovej stanice zriadi nová plynová kotolňa s vysokoúčinnými kondenzačnými kotlami a v priestoroch budovy dielní kotolňa s tepelnými čerpadlami vzduch- voda. Pre novú plynovú kotolňu sa vystaví nová plynová prípojka s napojením na distribučnú sieť SPP. Časť trasy existujúceho teplovodného potrubia sa upraví z dôvodu zriadenia strojovní pre reguláciu vykurovania v objektoch a zmeny využitia uvoľneného priestoru pôvodnej výmenníkovej stanice. V rámci rekonštrukcie vykurovania v objektoch sa zrealizujú nové rozvodné potrubia, osadia sa nové vykurovacie telesá, nové radiátorové armatúry s termostatickými hlavicami a prevedie sa hydraulické vyregulovanie. V rámci merania a regulácie sa kotolne napoja na riadenie z centrálneho dispečingu Centra podpory Prešov. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty : SO 01 Kotolňa K1 SO 02 Budova 59, Administratíva SO 03 Budova 2891, Administratíva SO 04 Budova 2892, Administratíva SO 05 Budova 2893, Vrátnica SO 06 Budova 2894, Protiplynové pracovisko SO 07 Budova 2895, Ubytovacia budova SO 08 Budova 2907, Zdravotné stredisko SO 09 Budova 2904, Učebný blok SO 10 Budova 2920, Kuchyňa, Jedálenský blok SO 11 Budova 2890, Sklad protiplynovej služby SO 12 Teplovodná prípojka ku budove 2907 SO 13 Teplovodná prípojka ku budove 2893, 2894, 2895 SO 14 Teplovodná prípojka ku budove 2920 SO 15 Plynová prípojka SO 16 Kotolňa K2, Budova 2912, Dielne SO 17 Budova 2923, Nabíjacia stanica SO 18 Budova 2927, Garáže SO 19 Budova 2925, Garáže SO 20 Budova 2926, Garáže SO 21 Budova 2911, Garáže SO 22 Teplovodná prípojka ku budove 2911, 2923, 2925, 2926, 2927 SO 23 Teplovod ku kotolni K1

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1292330
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ID: 20276)
 • Zákazka: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu (ID: 506715)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 5689ec84-a57f-4094-a372-cf13012bc773
 • Identifikátor verzie oznámenia: 4e2708de-49f2-4d02-887a-e24277dfadbf
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • IČO: 00151866
 • DIČ: 2020571520
 • Adresa
 • Ulica: Pribinova
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81272
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: maria.kacincova@minv.sk
 • Telefónne číslo: 0250944469
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Verejný poriadok a bezpečnosť
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/239
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: SVO-RVO1-2024/000662
 • Názov: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba dvoch zdrojov tepla pre zásobovanie objektov areálu Záchrannej brigády HaZZ v Humennom teplom a teplou vodou spolu s čiastočnou úpravou vonkajších teplovodných rozvodov areálu a rekonštrukciou vykurovacích rozvodov objektov v rozsahu spracovaného projektu stavby . V rámci rekonštrukcie sa v pôvodných priestoroch nefunkčnej výmenníkovej stanice zriadi nová plynová kotolňa s vysokoúčinnými kondenzačnými kotlami a v priestoroch budovy dielní kotolňa s tepelnými čerpadlami vzduch- voda. Pre novú plynovú kotolňu sa vystaví nová plynová prípojka s napojením na distribučnú sieť SPP. Časť trasy existujúceho teplovodného potrubia sa upraví z dôvodu zriadenia strojovní pre reguláciu vykurovania v objektoch a zmeny využitia uvoľneného priestoru pôvodnej výmenníkovej stanice. V rámci rekonštrukcie vykurovania v objektoch sa zrealizujú nové rozvodné potrubia, osadia sa nové vykurovacie telesá, nové radiátorové armatúry s termostatickými hlavicami a prevedie sa hydraulické vyregulovanie. V rámci merania a regulácie sa kotolne napoja na riadenie z centrálneho dispečingu Centra podpory Prešov. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty : SO 01 Kotolňa K1 SO 02 Budova 59, Administratíva SO 03 Budova 2891, Administratíva SO 04 Budova 2892, Administratíva SO 05 Budova 2893, Vrátnica SO 06 Budova 2894, Protiplynové pracovisko SO 07 Budova 2895, Ubytovacia budova SO 08 Budova 2907, Zdravotné stredisko SO 09 Budova 2904, Učebný blok SO 10 Budova 2920, Kuchyňa, Jedálenský blok SO 11 Budova 2890, Sklad protiplynovej služby SO 12 Teplovodná prípojka ku budove 2907 SO 13 Teplovodná prípojka ku budove 2893, 2894, 2895 SO 14 Teplovodná prípojka ku budove 2920 SO 15 Plynová prípojka SO 16 Kotolňa K2, Budova 2912, Dielne SO 17 Budova 2923, Nabíjacia stanica SO 18 Budova 2927, Garáže SO 19 Budova 2925, Garáže SO 20 Budova 2926, Garáže SO 21 Budova 2911, Garáže SO 22 Teplovodná prípojka ku budove 2911, 2923, 2925, 2926, 2927 SO 23 Teplovod ku kotolni K1
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 607 728.05
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch hasičských staníc
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45231110, 45300000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mierová 3
 • Mesto: Humenné
 • PSČ: 066 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Záchranná brigáda HaZZ v Humennom, Mierová 3, 066 01 Humenné
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Podrobný popis podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je v prílohe č. 7 predmetných súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1.V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods.7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), teda ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 2. Vzhľadom na obmedzenú funkčnosť Informačného systému zberu údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie (obmedzený objem textu), nie je možné v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejniť informácie v úplnom rozsahu, preto ich verejný obstarávateľ zverejňuje v súťažných podkladoch, ktoré sú voľne a neobmedzene prístupné v profile verejného obstarávateľa. 3.Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom a všetkým dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a to prostredníctvom ich zverejnenia v profile verejného obstarávateľa a https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56508/summary 4.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE preto považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. 5.Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému JOSEPHINE. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE, Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a)zákona a je vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese uvedenej v tomto oznámení. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný obstarávateľ uverejňovať odkazom v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému JOSEPHINE. 6. Podľa ust, § 20 ods.4 zákona: "Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby," Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v manuáloch systému JOSEPHINE zverejnených v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/ . 7. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 21.06.2024 o 10:00 hod. na adrese:Záchranná brigáda HaZZ v Humennom, Mierová 3, 066 01 Humenné. Účasť na obhliadke je záujemca povinný, oznámiť najneskôr do 20.06.2024 do 13:00 hod zástupcovi verejného obstarávateľa emailom alebo telefonicky. Účasť oznámte emailom na adrese andrej.sima@minv.sk; tel:+421 96180 5419. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný predložiť doklady uvedené v bode 25.2. súťažných podkladov. 9. Dĺžka trvania zákazky, uvedená v tomto oznámení je počítaná do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SVO-RVO1-2024/000662
 • Názov : Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba dvoch zdrojov tepla pre zásobovanie objektov areálu Záchrannej brigády HaZZ v Humennom teplom a teplou vodou spolu s čiastočnou úpravou vonkajších teplovodných rozvodov areálu a rekonštrukciou vykurovacích rozvodov objektov v rozsahu spracovaného projektu stavby . V rámci rekonštrukcie sa v pôvodných priestoroch nefunkčnej výmenníkovej stanice zriadi nová plynová kotolňa s vysokoúčinnými kondenzačnými kotlami a v priestoroch budovy dielní kotolňa s tepelnými čerpadlami vzduch- voda. Pre novú plynovú kotolňu sa vystaví nová plynová prípojka s napojením na distribučnú sieť SPP. Časť trasy existujúceho teplovodného potrubia sa upraví z dôvodu zriadenia strojovní pre reguláciu vykurovania v objektoch a zmeny využitia uvoľneného priestoru pôvodnej výmenníkovej stanice. V rámci rekonštrukcie vykurovania v objektoch sa zrealizujú nové rozvodné potrubia, osadia sa nové vykurovacie telesá, nové radiátorové armatúry s termostatickými hlavicami a prevedie sa hydraulické vyregulovanie. V rámci merania a regulácie sa kotolne napoja na riadenie z centrálneho dispečingu Centra podpory Prešov. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty : SO 01 Kotolňa K1 SO 02 Budova 59, Administratíva SO 03 Budova 2891, Administratíva SO 04 Budova 2892, Administratíva SO 05 Budova 2893, Vrátnica SO 06 Budova 2894, Protiplynové pracovisko SO 07 Budova 2895, Ubytovacia budova SO 08 Budova 2907, Zdravotné stredisko SO 09 Budova 2904, Učebný blok SO 10 Budova 2920, Kuchyňa, Jedálenský blok SO 11 Budova 2890, Sklad protiplynovej služby SO 12 Teplovodná prípojka ku budove 2907 SO 13 Teplovodná prípojka ku budove 2893, 2894, 2895 SO 14 Teplovodná prípojka ku budove 2920 SO 15 Plynová prípojka SO 16 Kotolňa K2, Budova 2912, Dielne SO 17 Budova 2923, Nabíjacia stanica SO 18 Budova 2927, Garáže SO 19 Budova 2925, Garáže SO 20 Budova 2926, Garáže SO 21 Budova 2911, Garáže SO 22 Teplovodná prípojka ku budove 2911, 2923, 2925, 2926, 2927 SO 23 Teplovod ku kotolni K1
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 607 728.05
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch hasičských staníc
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45231110, 45300000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mierová 3
 • Mesto: Humenné
 • PSČ: 066 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Záchranná brigáda HaZZ v Humennom, Mierová 3, 066 01 Humenné
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) zákona a § 34 ods. 1 písm. g) zákona
 • Opis podmienky účasti: 1. § 34 ods. 1 písm. b) zákona a 2. § 34 ods. 1 písm. g) zákona Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v prílohe č. 7 predmetných súťažných podkladov
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je: Cena za dielo celkom v EUR vrátane DPH. V prípade rovnosti ponuky u viacerých uchádzačov rozhoduje o poradí najnižšia Cena za dielo celkom v EUR vrátane DPH za časť stavebných prác označenú vo „výkaze výmer“: SO 01 Kotolňa K1
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za dielo celkom v EUR vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 08.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 08.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE sa online sprístupnia ponuky. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 48 000,00 EUR (slovom: štyridsaťosemtisíc EUR EUR).
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/56508/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506715
 • Označenie dokumentu/zákazky: Dokumenty sú prístupné na adrese:https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/56508/summary pod označením Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://josephine.proebiz.com/
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)