Kompenzačná cela

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kompenzačná cela
Kód zákazky: UVTOS –00391/36-LE-2024
Kód oznámenia: 14126 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Ostatné CPV: 45216113-9
45300000-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Štefana Kluberta
05428 Levoča
NUTS: SI -
Miesto dodania: Námestie Štefana Kluberta Levoča 05428 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce – oblepenie stien technickými pružnými doskami , dodávky a montáže antivandalového zariadenia a súvisiacich prác. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v dokumente „Špecifikácia predmetu zákazky“ (Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk).

Linky a dokumenty

Zákazka: Kompenzačná cela

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293287
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ID: 42194)
 • Zákazka: Kompenzačná cela (ID: 507405)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • IČO: 00738425
 • DIČ: 2020964022
 • Adresa
 • Ulica: Námestie Štefana Kluberta
 • Číslo: 7
 • Mesto: Levoča
 • PSČ: 05428
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: maria.geletkova@zvjs.sk
 • Telefónne číslo: +421532832803
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ústav na výkon trestu odňatia slobody)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/7996
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: UVTOS –00391/36-LE-2024
 • Názov: Kompenzačná cela
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce – oblepenie stien technickými pružnými doskami , dodávky a montáže antivandalového zariadenia a súvisiacich prác. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v dokumente „Špecifikácia predmetu zákazky“ (Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45216113, 45300000
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Kompenzačná cela
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: UVTOS –00391/36-LE-2024
 • Názov : Kompenzačná cela
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce – oblepenie stien technickými pružnými doskami , dodávky a montáže antivandalového zariadenia a súvisiacich prác. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v dokumente „Špecifikácia predmetu zákazky“ (Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45216113, 45300000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: celková najnižšia cena v EUR za celý predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Miesto otvárania ponúk: UVTOS Levoča, Milana Rastislava Štefánika 10, 054 28 Levoča
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/7996
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507405
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)