Oprava lesnej cesty LC Kamenec penetračným makadamom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava lesnej cesty LC Kamenec penetračným makadamom
Kód zákazky: ZsNH09/05/2024
Kód oznámenia: 14097 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 127 197,50 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 07:00
Vyhlásenie: 4.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97566 Slovensko
Zdroj:

Popis

- Predmetom rekonštrukcie je vysprávka výtlkov a narušených častí lesnej cesty Kamenec technológiou - penetračný makadam. - LC Kamenec – penetračný makadam - 4 900 m2 - Zákazka pozostáva z viacerých úsekov - Opravované úseky budú, pri odovzdávaní staveniska, vyznačené v teréne - Prehliadka rekonštruovaných lesných ciest v teréne je možná. - Technológia rekonštrukcie so špecifikáciou krokov je uvedená vo výkaze výmer - Rekonštrukcia sa bude vykonávať za čiastočnej prevádzky na lesnej ceste. Je nutná časová koordinácie prác s Lesnou správou Partizánske a Obecným úradom Kamenec pod Vtáčnikom - Cesta slúži ako prístupová komunikácia k civilnej infraštruktúre.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293823
1. Základné údaje
 • Organizácia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ID: 7402)
 • Zákazka: Oprava lesnej cesty LC Kamenec penetračným makadamom (ID: 507713)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • IČO: 36038351
 • DIČ: 2020087982
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 8
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97566
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: radovan.dunajcin@lesy.sk
 • Telefónne číslo: +421902910228
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3951
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZsNH09/05/2024
 • Názov: Oprava lesnej cesty LC Kamenec penetračným makadamom
 • Opis: - Predmetom rekonštrukcie je vysprávka výtlkov a narušených častí lesnej cesty Kamenec technológiou - penetračný makadam. - LC Kamenec – penetračný makadam - 4 900 m2 - Zákazka pozostáva z viacerých úsekov - Opravované úseky budú, pri odovzdávaní staveniska, vyznačené v teréne - Prehliadka rekonštruovaných lesných ciest v teréne je možná. - Technológia rekonštrukcie so špecifikáciou krokov je uvedená vo výkaze výmer - Rekonštrukcia sa bude vykonávať za čiastočnej prevádzky na lesnej ceste. Je nutná časová koordinácie prác s Lesnou správou Partizánske a Obecným úradom Kamenec pod Vtáčnikom - Cesta slúži ako prístupová komunikácia k civilnej infraštruktúre.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 127 197.50
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Oprava lesnej cesty LC Kamenec penetračným makadamom
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZsNH09/05/2024
 • Názov : Oprava lesnej cesty LC Kamenec penetračným makadamom
 • Opis: - Predmetom rekonštrukcie je vysprávka výtlkov a narušených častí lesnej cesty Kamenec technológiou - penetračný makadam. - LC Kamenec – penetračný makadam - 4 900 m2 - Zákazka pozostáva z viacerých úsekov - Opravované úseky budú, pri odovzdávaní staveniska, vyznačené v teréne - Prehliadka rekonštruovaných lesných ciest v teréne je možná. - Technológia rekonštrukcie so špecifikáciou krokov je uvedená vo výkaze výmer - Rekonštrukcia sa bude vykonávať za čiastočnej prevádzky na lesnej ceste. Je nutná časová koordinácie prác s Lesnou správou Partizánske a Obecným úradom Kamenec pod Vtáčnikom - Cesta slúži ako prístupová komunikácia k civilnej infraštruktúre.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 07:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 07:05
 • Miesto otvárania ponúk: Online
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/507713
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507713
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)