Nákup, dovoz a montáž regálov do skladových priestorov organizačných útvarov Úradu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup, dovoz a montáž regálov do skladových priestorov organizačných útvarov Úradu
Kód zákazky: 02047/2024-6.2
Kód oznámenia: 14103 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42965110-2
Predpokladaná hodnota: 69 260,67 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 4.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Tomášikova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup, dovoz, výnos a montáž regálov do skladových priestorov verejného obstarávateľa Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky na nižšie uvedené dodacie miesta. Verejný obstarávateľ v rámci plnenia predmetu zákazky požaduje: - zameranie priestoru - návrh – zakreslenie umiestnenia regálového systému podľa reálneho stavu po ukončení, resp. dodaní čiastkovej objednávky - rozmer: podľa Prílohy č.1 Špecifikácia regálov a cena - popis: 7-policové, celokovové, povrchová úprava pozinkovaná s nosnosťou na policu od 150kg, s bezskrutkovou montážou - požadujeme dovoz a montáž regálov na mieste dodania v sídle objednávateľa a sídlach regionálnych úradov na základe objednávky - bezskrutkový policový systém; prestaviteľnosť políc v rozsahu od 25 do 50mm;; high-tech dizajn; nemenné v priebehu času vďaka použitiu pozinkovanej ocele; konštrukčné prvky vyrobené z certifikovanej konštrukčnej ocele s vysokou pevnosťou v ťahu 3.1 v súlade s normami EN10204; modulárna štruktúra dostupná v mnohých rôznych rozmeroch;

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293850
1. Základné údaje
 • Organizácia: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ID: 41523)
 • Zákazka: Nákup, dovoz a montáž regálov do skladových priestorov organizačných útvarov Úradu (ID: 507693)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
 • IČO: 54669464
 • DIČ: 2121747474
 • Adresa
 • Ulica: Tomášikova
 • Číslo: 64A
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: vo-uupv@stavebnyurad.gov.sk
 • Telefónne číslo: 0220813700
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21463
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 02047/2024-6.2
 • Názov: Nákup, dovoz a montáž regálov do skladových priestorov organizačných útvarov Úradu
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup, dovoz, výnos a montáž regálov do skladových priestorov verejného obstarávateľa Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky na nižšie uvedené dodacie miesta. Verejný obstarávateľ v rámci plnenia predmetu zákazky požaduje: - zameranie priestoru - návrh – zakreslenie umiestnenia regálového systému podľa reálneho stavu po ukončení, resp. dodaní čiastkovej objednávky - rozmer: podľa Prílohy č.1 Špecifikácia regálov a cena - popis: 7-policové, celokovové, povrchová úprava pozinkovaná s nosnosťou na policu od 150kg, s bezskrutkovou montážou - požadujeme dovoz a montáž regálov na mieste dodania v sídle objednávateľa a sídlach regionálnych úradov na základe objednávky - bezskrutkový policový systém; prestaviteľnosť políc v rozsahu od 25 do 50mm;; high-tech dizajn; nemenné v priebehu času vďaka použitiu pozinkovanej ocele; konštrukčné prvky vyrobené z certifikovanej konštrukčnej ocele s vysokou pevnosťou v ťahu 3.1 v súlade s normami EN10204; modulárna štruktúra dostupná v mnohých rôznych rozmeroch;
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 69 260.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Systémy skladovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: V zmysle výzvy na predkladanie ponúk
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Nákup, dovoz a montáž regálov do skladových priestorov organizačných útvarov Úradu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 02047/2024-6.2
 • Názov : Nákup, dovoz a montáž regálov do skladových priestorov organizačných útvarov Úradu
 • Opis: Nákup, dovoz a montáž regálov do skladových priestorov Opis: Predmetom zákazky je nákup, dovoz, výnos a montáž regálov do skladových priestorov verejného obstarávateľa Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky na nižšie uvedené dodacie miesta. Verejný obstarávateľ v rámci plnenia predmetu zákazky požaduje: - zameranie priestoru - návrh – zakreslenie umiestnenia regálového systému podľa reálneho stavu po ukončení, resp. dodaní čiastkovej objednávky - rozmer: podľa Prílohy č.1 Špecifikácia regálov a cena - popis: 7-policové, celokovové, povrchová úprava pozinkovaná s nosnosťou na policu od 150kg, s bezskrutkovou montážou - požadujeme dovoz a montáž regálov na mieste dodania v sídle objednávateľa a sídlach regionálnych úradov na základe objednávky - bezskrutkový policový systém; prestaviteľnosť políc v rozsahu od 25 do 50mm;; high-tech dizajn; nemenné v priebehu času vďaka použitiu pozinkovanej ocele; konštrukčné prvky vyrobené z certifikovanej konštrukčnej ocele s vysokou pevnosťou v ťahu 3.1 v súlade s normami EN10204; modulárna štruktúra dostupná v mnohých rôznych rozmeroch;
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 69 260.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Systémy skladovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 13.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 13.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Miesto otvárania ponúk: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/507693
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/507693
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507693
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)