Podpora prevádzky, údržba a rozvoj Monitorovacieho systému pre energetické hospodárstvo Banskobystrického samosprávneho kraja

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Podpora prevádzky, údržba a rozvoj Monitorovacieho systému pre energetické hospodárstvo Banskobystrického samosprávneho kraja
Kód zákazky: VO-00254
Kód oznámenia: 14019 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72250000-2
Predpokladaná hodnota: 71 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb technickej podpory softvérového riešenia a úprav, údržby a rozvoja Informačného systému, za účelom zabezpečenia jeho riadnej prevádzkyschopnosti a úprav funkcionalít tak, aby mohla byť zabezpečená sústavná interoperabilita so všetkými informačnými systémami, s ktorými je Informačný systém integrovaný. Poskytovateľ (úspešný uchádzač) sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť tzv. Paušálne služby, tzn. služby technickej podpory prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému v nasledovnom rozsahu: a) poskytovanie služieb servisného hotline (helpdesk), b) podpora pri realizácii prevádzkových zásahov (podpora prevádzky systému), c) realizácia servisných zásahov (riešenie incidentov) v prípade nefunkčnosti Informačného systému alebo jeho komponentov, d) realizácia servisných zásahov podľa požiadaviek (riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie), e) ďalšie dodávky, činnosti a práce nevyhnutné pre zachovanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti Informačného systému, ktoré nie sú výslovne stanovené ako povinnosť Objednávateľa (napr. rekonfigurácia, reload, upgrade, update,...), f) cloudová služba za hosting Systému. 1.2 Predmetom zákazky sú aj ďalšie služby, ktoré môžu byť od úspešného uchádzača požadované v rámci maximálneho plnenia špecifikované nasledovne: • Služby integrácií na vybrané odberné miesta za subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja podľa požiadaviek • Služby rozšírenia nových funkčností systému • Služby rozšírenia/pripájania nových subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja do Systému podľa požiadaviek • Služby spojené s inštaláciou potrebného technického a programového vybavenia pre pripájanie nových subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja do Systému podľa požiadaviek • Ostatné služby odborných konzultácií, projektového riadenia Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách Výzvy, najmä v prílohe č. 1 – Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému a jej prílohách.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293627
1. Základné údaje
 • Organizácia: Banskobystrický samosprávny kraj (ID: 8495)
 • Zákazka: Podpora prevádzky, údržba a rozvoj Monitorovacieho systému pre energetické hospodárstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (ID: 507603)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
 • IČO: 37828100
 • DIČ: 2021627333
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 23
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: monika.debnarova@bbsk.sk
 • Telefónne číslo: 0949014601
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Banskobystrický samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3406
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VO-00254
 • Názov: Podpora prevádzky, údržba a rozvoj Monitorovacieho systému pre energetické hospodárstvo Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb technickej podpory softvérového riešenia a úprav, údržby a rozvoja Informačného systému, za účelom zabezpečenia jeho riadnej prevádzkyschopnosti a úprav funkcionalít tak, aby mohla byť zabezpečená sústavná interoperabilita so všetkými informačnými systémami, s ktorými je Informačný systém integrovaný. Poskytovateľ (úspešný uchádzač) sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť tzv. Paušálne služby, tzn. služby technickej podpory prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému v nasledovnom rozsahu: a) poskytovanie služieb servisného hotline (helpdesk), b) podpora pri realizácii prevádzkových zásahov (podpora prevádzky systému), c) realizácia servisných zásahov (riešenie incidentov) v prípade nefunkčnosti Informačného systému alebo jeho komponentov, d) realizácia servisných zásahov podľa požiadaviek (riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie), e) ďalšie dodávky, činnosti a práce nevyhnutné pre zachovanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti Informačného systému, ktoré nie sú výslovne stanovené ako povinnosť Objednávateľa (napr. rekonfigurácia, reload, upgrade, update,...), f) cloudová služba za hosting Systému. 1.2 Predmetom zákazky sú aj ďalšie služby, ktoré môžu byť od úspešného uchádzača požadované v rámci maximálneho plnenia špecifikované nasledovne: • Služby integrácií na vybrané odberné miesta za subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja podľa požiadaviek • Služby rozšírenia nových funkčností systému • Služby rozšírenia/pripájania nových subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja do Systému podľa požiadaviek • Služby spojené s inštaláciou potrebného technického a programového vybavenia pre pripájanie nových subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja do Systému podľa požiadaviek • Ostatné služby odborných konzultácií, projektového riadenia Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách Výzvy, najmä v prílohe č. 1 – Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému a jej prílohách.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 71 400.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby týkajúce sa podpory systému
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Podpora prevádzky, údržba a rozvoj Monitorovacieho systému pre energetické hospodárstvo Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO-00254
 • Názov : Podpora prevádzky, údržba a rozvoj Monitorovacieho systému pre energetické hospodárstvo Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb technickej podpory softvérového riešenia a úprav, údržby a rozvoja Informačného systému, za účelom zabezpečenia jeho riadnej prevádzkyschopnosti a úprav funkcionalít tak, aby mohla byť zabezpečená sústavná interoperabilita so všetkými informačnými systémami, s ktorými je Informačný systém integrovaný. Poskytovateľ (úspešný uchádzač) sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť tzv. Paušálne služby, tzn. služby technickej podpory prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému v nasledovnom rozsahu: a) poskytovanie služieb servisného hotline (helpdesk), b) podpora pri realizácii prevádzkových zásahov (podpora prevádzky systému), c) realizácia servisných zásahov (riešenie incidentov) v prípade nefunkčnosti Informačného systému alebo jeho komponentov, d) realizácia servisných zásahov podľa požiadaviek (riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie), e) ďalšie dodávky, činnosti a práce nevyhnutné pre zachovanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti Informačného systému, ktoré nie sú výslovne stanovené ako povinnosť Objednávateľa (napr. rekonfigurácia, reload, upgrade, update,...), f) cloudová služba za hosting Systému. 1.2 Predmetom zákazky sú aj ďalšie služby, ktoré môžu byť od úspešného uchádzača požadované v rámci maximálneho plnenia špecifikované nasledovne: • Služby integrácií na vybrané odberné miesta za subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja podľa požiadaviek • Služby rozšírenia nových funkčností systému • Služby rozšírenia/pripájania nových subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja do Systému podľa požiadaviek • Služby spojené s inštaláciou potrebného technického a programového vybavenia pre pripájanie nových subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja do Systému podľa požiadaviek • Ostatné služby odborných konzultácií, projektového riadenia Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách tejto Výzvy, najmä v prílohe č. 1 – Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému a jej prílohách (ďalej aj „zmluva).
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby týkajúce sa podpory systému
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa: • § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač je oprávnený poskytovať služby zodpovedajúce predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov, z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, predkladať, sú: doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO). Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. • § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte .pdf (príloha č. 2 Výzvy). 13.1.1 Ustanovenia týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. Minimálna požadovaná úroveň: Podmienka účasti bude splnená, ak uchádzač horeuvedeným zoznamom preukáže poskytnutie služieb rovnakého charakteru ako je predmet zákazky uskutočnené za predchádzajúce 3 roky, t.j. 3 roky spätne od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej hodnote minimálne 70 000,00 EUR bez DPH. Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru sa považuje tvorba a/alebo podpora a/alebo údržba informačných systémov. Jednotlivé plnenia sa pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti môžu sčitovať.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 12.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Miesto otvárania ponúk: Online prostredníctvom elektronickej platformy
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/507603
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507603
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)