Zabezpečenie vzdelávania Rozvoj zamestnaneckých kompetencií pracovníkov v sociálnych službách zamestnancov, Poradenské a konzultačné služby súvisiace s projektom vzdelávania

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie vzdelávania " Rozvoj zamestnaneckých kompetencií pracovníkov v sociálnych službách " zamestnancov, Poradenské a konzultačné služby súvisiace s projektom vzdelávania
Kód zákazky: 1292762
Kód oznámenia: 13587 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 98000000-3
Predpokladaná hodnota: 85 014,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Na Straník
01003 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Na Straník Žilina 01003 Slovensko
Zdroj:

Popis

V odbornom vzdelávaní zamestnancov v oblasti sociálnych služieb sú dôvody a ciele zamerané na prenositeľné kompetencie, ktoré sú kľúčové pre ich individuálny rozvoj a zvýšenie pracovnej efektivity. Dôvody pre takéto vzdelávanie spočívajú v potrebe rozvíjať univerzálne schopnosti, ktoré nie sú obmedzené iba na konkrétnu pracovnú pozíciu, ale majú aplikáciu aj v iných oblastiach profesionálneho života v sociálnych službách. Významné dôvody zahŕňajú posilnenie schopnosti riešiť komplexné problémy, podporu flexibilného myslenia a konania, zdokonalenie komunikačných zručností, podporu tímovej spolupráce a schopnosť samostatného a zodpovedného rozhodovania. Cieľom týchto vzdelávacích aktivít je vybaviť zamestnancov odbornými nástrojmi a zručnosťami, ktoré im okrem plnenia súčasných pracovných úloh poskytnú aj schopnosť individuálneho rastu a prispôsobenia sa budúcim výzvam. Tieto kompetencie nielenže zabezpečujú kvalitnú poskytovanú starostlivosť vo sfére sociálnych služieb, ale tiež zvyšujú motiváciu zamestnancov a zlepšujú celkové pracovné prostredie. Z hľadiska organizácie je dôležité uvedomiť si, že investície do rozvoja prenositeľných kompetencií zamestnancov prispievajú k udržaniu ich konkurencieschopnosti a relevancie v dnešnom dynamickom pracovnom prostredí, kde sa práca v sociálnych službách stáva stále náročnejšou a zároveň dôležitejšou pre spoločnosť ako celok. Tento kurz je navrhnutý najmä s ohľadom na odľahčenie vedenia a nadriadených pracovníkov, keďže zamestnanci získajú schopnosti potrebné pre samostatné riešenie problémov a efektívne plnenie úloh. Zlepšené kompetencie a zručnosti tiež prispievajú k tomu, že zamestnanci sú spokojnejší so svojou prácou, čo má za následok lepšiu udržateľnosť pracovnej sily a kvalitných zamestnancov v organizácii. V dobe nedostatku pracovnej sily je nevyhnutné investovať do edukácie zamestnancov, a tento kurz predstavuje jednu zo stratégií, ako dosiahnuť tento cieľ. Kurz je ponúkaný v prezenčnej forme, čo umožňuje účastníkom interakciu a priamu výmenu skúseností a poznatkov s lektormi a kolegami.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292762
1. Základné údaje
 • Organizácia: Centrum sociálnych služieb STRANÍK (ID: 71052)
 • Zákazka: Zabezpečenie vzdelávania " Rozvoj zamestnaneckých kompetencií pracovníkov v sociálnych službách " zamestnancov, Poradenské a konzultačné služby súvisiace s projektom vzdelávania (ID: 506970)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb STRANÍK
 • IČO: 00647675
 • DIČ: 2020689286
 • Adresa
 • Ulica: Na Straník
 • Číslo: 24
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01003
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : CSS STRANÍK - Ekonomický úsek
 • E-mail: cssstranik.belancova@vuczilina.sk
 • Telefónne číslo: 0415667802
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Centrum sociálnych služieb STRANÍK)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1547
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1292762
 • Názov: Zabezpečenie vzdelávania " Rozvoj zamestnaneckých kompetencií pracovníkov v sociálnych službách " zamestnancov, Poradenské a konzultačné služby súvisiace s projektom vzdelávania
 • Opis: V odbornom vzdelávaní zamestnancov v oblasti sociálnych služieb sú dôvody a ciele zamerané na prenositeľné kompetencie, ktoré sú kľúčové pre ich individuálny rozvoj a zvýšenie pracovnej efektivity. Dôvody pre takéto vzdelávanie spočívajú v potrebe rozvíjať univerzálne schopnosti, ktoré nie sú obmedzené iba na konkrétnu pracovnú pozíciu, ale majú aplikáciu aj v iných oblastiach profesionálneho života v sociálnych službách. Významné dôvody zahŕňajú posilnenie schopnosti riešiť komplexné problémy, podporu flexibilného myslenia a konania, zdokonalenie komunikačných zručností, podporu tímovej spolupráce a schopnosť samostatného a zodpovedného rozhodovania. Cieľom týchto vzdelávacích aktivít je vybaviť zamestnancov odbornými nástrojmi a zručnosťami, ktoré im okrem plnenia súčasných pracovných úloh poskytnú aj schopnosť individuálneho rastu a prispôsobenia sa budúcim výzvam. Tieto kompetencie nielenže zabezpečujú kvalitnú poskytovanú starostlivosť vo sfére sociálnych služieb, ale tiež zvyšujú motiváciu zamestnancov a zlepšujú celkové pracovné prostredie. Z hľadiska organizácie je dôležité uvedomiť si, že investície do rozvoja prenositeľných kompetencií zamestnancov prispievajú k udržaniu ich konkurencieschopnosti a relevancie v dnešnom dynamickom pracovnom prostredí, kde sa práca v sociálnych službách stáva stále náročnejšou a zároveň dôležitejšou pre spoločnosť ako celok. Tento kurz je navrhnutý najmä s ohľadom na odľahčenie vedenia a nadriadených pracovníkov, keďže zamestnanci získajú schopnosti potrebné pre samostatné riešenie problémov a efektívne plnenie úloh. Zlepšené kompetencie a zručnosti tiež prispievajú k tomu, že zamestnanci sú spokojnejší so svojou prácou, čo má za následok lepšiu udržateľnosť pracovnej sily a kvalitných zamestnancov v organizácii. V dobe nedostatku pracovnej sily je nevyhnutné investovať do edukácie zamestnancov, a tento kurz predstavuje jednu zo stratégií, ako dosiahnuť tento cieľ. Kurz je ponúkaný v prezenčnej forme, čo umožňuje účastníkom interakciu a priamu výmenu skúseností a poznatkov s lektormi a kolegami.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 85 014
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zabezpečenie vzdelávania " Rozvoj zamestnaneckých kompetencií pracovníkov v sociálnych službách " zamestnancov, Poradenské a konzultačné služby súvisiace s projektom vzdelávania
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1292762
 • Názov : Zabezpečenie vzdelávania " Rozvoj zamestnaneckých kompetencií pracovníkov v sociálnych službách " zamestnancov, Poradenské a konzultačné služby súvisiace s projektom vzdelávania
 • Opis: V odbornom vzdelávaní zamestnancov v oblasti sociálnych služieb sú dôvody a ciele zamerané na prenositeľné kompetencie, ktoré sú kľúčové pre ich individuálny rozvoj a zvýšenie pracovnej efektivity. Dôvody pre takéto vzdelávanie spočívajú v potrebe rozvíjať univerzálne schopnosti, ktoré nie sú obmedzené iba na konkrétnu pracovnú pozíciu, ale majú aplikáciu aj v iných oblastiach profesionálneho života v sociálnych službách. Významné dôvody zahŕňajú posilnenie schopnosti riešiť komplexné problémy, podporu flexibilného myslenia a konania, zdokonalenie komunikačných zručností, podporu tímovej spolupráce a schopnosť samostatného a zodpovedného rozhodovania.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Iné
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Cieľom týchto vzdelávacích aktivít je vybaviť zamestnancov odbornými nástrojmi a zručnosťami, ktoré im okrem plnenia súčasných pracovných úloh poskytnú aj schopnosť individuálneho rastu a prispôsobenia sa budúcim výzvam. Tieto kompetencie nielenže zabezpečujú kvalitnú poskytovanú starostlivosť vo sfére sociálnych služieb, ale tiež zvyšujú motiváciu zamestnancov a zlepšujú celkové pracovné prostredie. Z hľadiska organizácie je dôležité uvedomiť si, že investície do rozvoja prenositeľných kompetencií zamestnancov prispievajú k udržaniu ich konkurencieschopnosti a relevancie v dnešnom dynamickom pracovnom prostredí, kde sa práca v sociálnych službách stáva stále náročnejšou a zároveň dôležitejšou pre spoločnosť ako celok. Tento kurz je navrhnutý najmä s ohľadom na odľahčenie vedenia a nadriadených pracovníkov, keďže zamestnanci získajú schopnosti potrebné pre samostatné riešenie problémov a efektívne plnenie úloh. Zlepšené kompetencie a zručnosti tiež prispievajú k tomu, že zamestnanci sú spokojnejší so svojou prácou, čo má za následok lepšiu udržateľnosť pracovnej sily a kvalitných zamestnancov v organizácii. V dobe nedostatku pracovnej sily je nevyhnutné investovať do edukácie zamestnancov, a tento kurz predstavuje jednu zo stratégií, ako dosiahnuť tento cieľ. Kurz je ponúkaný v prezenčnej forme, čo umožňuje účastníkom interakciu a priamu výmenu skúseností a poznatkov s lektormi a kolegami.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Dynamický nákupný systém, použiteľný iba pre kupujúcich uvedených v tomto oznámení
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 5
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najvýhodnejšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Účasť je vyhradená pre organizácie vykonávajúce verejnú službu a spĺňajú ďalšie príslušné podmienky v právnych predpisoch
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 06.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 06.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Miesto otvárania ponúk: CSS STRANÍK - Ekonomický úsek
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.css-stranik.sk/publicity/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506970
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma - IS ePVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)