Zemný plyn na obdobie 2025 - 2026 (2)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zemný plyn na obdobie 2025 - 2026 (2)
Kód zákazky: 24OMLZH2012
Kód oznámenia: 13570 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 52 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 11:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Malé Leváre
Adresa: Malé Leváre
90874 Malé Leváre
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Malé Leváre Malé Leváre 90874 Slovensko
Zdroj:

Popis

1. Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu, zabezpečenie distribúcie plynu do odberných miest Verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku Verejného obstarávateľa formou zmluvy o združenej dodávke plynu v súlade s § 47 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení (ďalej pre uvedenú zmluvu len „Zmluva“ a pre citovaný zákon len „Zákon o energetike"). 2. Zmluvné obdobie: 1.1.2025 - 31.12.2026. 3. Všeobecné informácie - Počet odberných miest (OM): 7 - Tarifné skupiny: M2 - M7 - Predpokladaný odber plynu: 320 MWh ročne (639 MWh počas zmluvného obdobia)

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Malé Leváre

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285753
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Malé Leváre (ID: 3469)
 • Zákazka: Zemný plyn na obdobie 2025 - 2026 (2) (ID: 502848)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Malé Leváre
 • IČO: 00309711
 • DIČ: 2021049536
 • Adresa
 • Ulica: Malé Leváre
 • Číslo: 177
 • Mesto: Malé Leváre
 • PSČ: 90874
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: malinovsky@ekomen.sk
 • Telefónne číslo: 0903282084
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Malé Leváre)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4522
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 24OMLZH2012
 • Názov: Zemný plyn na obdobie 2025 - 2026 (2)
 • Opis: 1. Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu, zabezpečenie distribúcie plynu do odberných miest Verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku Verejného obstarávateľa formou zmluvy o združenej dodávke plynu v súlade s § 47 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení (ďalej pre uvedenú zmluvu len „Zmluva“ a pre citovaný zákon len „Zákon o energetike"). 2. Zmluvné obdobie: 1.1.2025 - 31.12.2026. 3. Všeobecné informácie - Počet odberných miest (OM): 7 - Tarifné skupiny: M2 - M7 - Predpokladaný odber plynu: 320 MWh ročne (639 MWh počas zmluvného obdobia)
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 52 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zemný plyn
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.2.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Informácie o požadovanom obsahu ponuky, o spôsobe jej predkladania a požadovanom formáte je uvedený v súťažných podkladoch (Časť A. bod 10)
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zemný plyn na obdobie 2025 - 2026 (2)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 24OMLZH2012
 • Názov : Zemný plyn na obdobie 2025 - 2026 (2)
 • Opis: 1. Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu, zabezpečenie distribúcie plynu do odberných miest Verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku Verejného obstarávateľa formou zmluvy o združenej dodávke plynu v súlade s § 47 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení (ďalej pre uvedenú zmluvu len „Zmluva“ a pre citovaný zákon len „Zákon o energetike"). 2. Zmluvné obdobie: 1.1.2025 - 31.12.2026. 3. Všeobecné informácie - Počet odberných miest (OM): 7 - Tarifné skupiny: M2 - M7 - Predpokladaný odber plynu: 320 MWh ročne (639 MWh počas zmluvného obdobia)
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 639000
 • Jednotka: kilowatthodina
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 52 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zemný plyn
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.01.2025
 • Dátum ukončenia: 31.12.2026
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižší súčet nasledovných jednotkových cien (EUR/MWh bez DPH): - Cena za dodávku plynu (podľa bodu 3. časť C. Obchodné podmienky), - Cena za prepravu plynu MO (podľa bodu 5.1 časť C. Obchodné podmienky) a - Cena za skladovanie plynu (podľa bodu 6. časť C. Obchodné podmienky).
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena plynu
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: viď súťažné podklady, najmä časť C. Obchodné podmienky
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 11:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:01
 • Opis otvárania ponúk: Použije sa online sprístupnenie ponúk v zmysle § 52 ods. 2 ZVO posledná veta.
 • Miesto otvárania ponúk: Sprístupnenie ponúk je umožnené všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502848
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502848
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)