Prípravné trhové konzultácie „Podpora prevádzky hardvéru a systémového softvéru vrátane aplikačnej podpory existujúceho informačného systému Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prípravné trhové konzultácie „Podpora prevádzky hardvéru a systémového softvéru vrátane aplikačnej podpory existujúceho informačného systému Nitrianskeho samosprávneho kraja“
Kód zákazky: 06939/2024
Kód oznámenia: 13543 - POS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72250000-2
Predpokladaná hodnota: 1 901 126,67 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Nitriansky samosprávny kraj uskutočňuje prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet zákazky „Podpora prevádzky hardvéru a systémového softvéru vrátane aplikačnej podpory existujúceho informačného systému Nitrianskeho samosprávneho kraja“. Súčasťou je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s údržbou, prevádzkou a rozvojom, ktoré sú uvedené v priložených dokumentoch. Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať prostredníctvom e-mailovej komunikácie na: ludmila.stevicova@unsk.sk

Vestník

Predbežné oznámenie

Identifikátor ÚVO: 1292312
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: Prípravné trhové konzultácie „Podpora prevádzky hardvéru a systémového softvéru vrátane aplikačnej podpory existujúceho informačného systému Nitrianskeho samosprávneho kraja“ (ID: 506703)
 • Typ oznámenia: Predbežné oznámenie a Pravidelné informatívne oznámenie
 • Typ formulára: Plánovanie
 • Identifikátor verzie oznámenia: bcda7887-69e2-4611-adf7-250b7a6d14ff
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Predbežné oznámenie – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ludmila.stevicova@unsk.sk
 • Telefónne číslo: 0376925903
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.2 Opis
 • Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (v rámci tohto postupu): 25.06.2024
 • Referenčné číslo: 06939/2024
 • Názov: Prípravné trhové konzultácie „Podpora prevádzky hardvéru a systémového softvéru vrátane aplikačnej podpory existujúceho informačného systému Nitrianskeho samosprávneho kraja“
 • Opis: Nitriansky samosprávny kraj uskutočňuje prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet zákazky „Podpora prevádzky hardvéru a systémového softvéru vrátane aplikačnej podpory existujúceho informačného systému Nitrianskeho samosprávneho kraja“. Súčasťou je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s údržbou, prevádzkou a rozvojom, ktoré sú uvedené v priložených dokumentoch. Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať prostredníctvom e-mailovej komunikácie na: ludmila.stevicova@unsk.sk
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 901 126.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby týkajúce sa podpory systému
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1.Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií, prejaví svoj záujem odoslaním vyplneného prihlasovacieho formulára prostredníctvom emailovej adresy ludmila.stevicova@unsk.sk 2. Bližšie informácie sú uvedené vo zverejnených dokumentoch v systéme IS EPVO.
5. Časti
 • 5.1 Informácia o časti
 • 5.1.1 GR-Part_well
 • Názov: Prípravné trhové konzultácie „Podpora prevádzky hardvéru a systémového softvéru vrátane aplikačnej podpory existujúceho informačného systému Nitrianskeho samosprávneho kraja“
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov: Prípravné trhové konzultácie „Podpora prevádzky hardvéru a systémového softvéru vrátane aplikačnej podpory existujúceho informačného systému Nitrianskeho samosprávneho kraja“
 • Opis: Nitriansky samosprávny kraj uskutočňuje prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet zákazky „Podpora prevádzky hardvéru a systémového softvéru vrátane aplikačnej podpory existujúceho informačného systému Nitrianskeho samosprávneho kraja“. Súčasťou je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s údržbou, prevádzkou a rozvojom, ktoré sú uvedené v priložených dokumentoch. Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať prostredníctvom e-mailovej komunikácie na: ludmila.stevicova@unsk.sk
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby týkajúce sa podpory systému
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Súťažné podklady
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506703
 • Označenie dokumentu/zákazky: Označenie dokumentu/zákazky: OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ a predbežné zapojenie záujemcov k plánovanej nadlimitnej zákazke: „Podpora prevádzky hardvéru a systémového softvéru vrátane aplikačnej podpory existujúceho informačného systému Nitrianskeho samosprávneho kraja“
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)