Rekonštrukcia dvoch kancelárií na 2.NP v objekte MÚ Bratislava-Rača_opakovaná

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia dvoch kancelárií na 2.NP v objekte MÚ Bratislava-Rača_opakovaná
Kód zákazky: 2/2024_PL
Kód oznámenia: 13520 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 17 885,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Rača
Adresa: Kubačova
83106 Bratislava - mestská časť Rača
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Kubačova Bratislava - mestská časť Rača 83106 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia dvoch kancelárií na 2.NP v objekte MÚ Bratislava-Rača. Vykonanie predmetu zákazky zahŕňa ochranu všetkých inžinierskych sietí, búracie a stavebné práce, ktoré spočívajú v demontáži klimatizácií, lokálneho ohrievača TUV pre drez a svietidiel zo zachovaním pre spätnú montáž, demontáž povlakovej krytiny do sute, demontáž alebo zakrytie radiátorov zo zachovaním pre spätnú montáž. Zachovanie chráničky pre dátovú kabeláž. Vyvesenie drevených dverí a oceľových rámových zasklených vstupných dvier a vybúranie oceľových zárubní do sute. Následné vybúranie kopilitových zasklených priečok a stredovej SDK priečky do sute. V prípade potreby vyrovnania podlahy, je potrebná predchádzajúca konzultácia s projektantom. Vysekanie nových drážok pre vedenie nových rozvodov (podlahové zásuvky, klimatizácia, ostatná elektroinštalácia a slaboprúd) a zamurovanie pôvodného otvoru do susednej kancelárie. Dodávka a montáž novej SDK priečky hr. 205 mm 2 x R-CW 75 mm + 2 x RB 12,5, alebo alternatívnej priečky s obdobnými vlastnosťami a to požiarnou odolnosťou El 60 min a vzduchovou nepriezvučnosťou Rw 64 dB. Dodávka a montáž systémových hliníkových zasklených stien s bezpečnostným dvoj sklom (Ugmax=1,1) z dôvodu zachovania tepelnej pohody v kanceláriách od nevykurovanej chodby aj akustickou požiadavkou (Rwmin=42). V zasklených stenách budú 3 ks zasklených vstupných dverí. Dvere majú jednobodový zámok, kľučka/kľučka. Na zasklení bude umiestnený polep z fólie podľa výberu investora. Do rámu pri vchodových dverách bude umiestnený vypínač na svetlo. Vyhotovenie nových rozvodov elektroinštalácie, slaboprúdu a rozvodov pre klimatizácie. Vyspravenie pôvodných stien a stropu a ich vymaľovanie. Osadenie klimatizácií, ventilov pre drez bojlera a vykurovacích telies. Kompletáž novej elektroinštalácie a jej zapojenie v rozvodnej skrini do ktorej budú osadené nové modulárne prvky - kombinované jednofázové ističe s prúdových chráničom za hlavným 1-fázovým vypínacím prvkom + revízia. Svietidlá budú z LED panelov 200/1000 40 W / 230 V. V modernizovaných priestoroch kancelárií budú nové rozvody studenej vody, teplej úžitkovej vody a nové odpadové potrubie pre drez kuchynky vo väčšej z kancelárií. Pôvodné rozvody budú odstránené. Nové rozvody budú ťahané zo šácht, ktoré sa nachádzajú priamo v modernizovaných priestoroch. Pri modernizácii bude odkrytá časť stúpačkových šácht za účelom zistenia technického stavu rozvodov a bude zvážená aj prípadná výmena stúpačkových inštalačných vedení.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292667
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Rača (ID: 75242)
 • Zákazka: Rekonštrukcia dvoch kancelárií na 2.NP v objekte MÚ Bratislava-Rača_opakovaná (ID: 506941)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: f2095130-d761-49bd-9b55-1e5776de1b27
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Rača
 • IČO: 00304557
 • DIČ: 2020879212
 • Adresa
 • Ulica: Kubačova
 • Číslo: 21
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Rača
 • PSČ: 83106
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: vo@raca.sk
 • Telefónne číslo: +4210249112411
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Rača)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4111
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2/2024_PL
 • Názov: Rekonštrukcia dvoch kancelárií na 2.NP v objekte MÚ Bratislava-Rača_opakovaná
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia dvoch kancelárií na 2.NP v objekte MÚ Bratislava-Rača. Vykonanie predmetu zákazky zahŕňa ochranu všetkých inžinierskych sietí, búracie a stavebné práce, ktoré spočívajú v demontáži klimatizácií, lokálneho ohrievača TUV pre drez a svietidiel zo zachovaním pre spätnú montáž, demontáž povlakovej krytiny do sute, demontáž alebo zakrytie radiátorov zo zachovaním pre spätnú montáž. Zachovanie chráničky pre dátovú kabeláž. Vyvesenie drevených dverí a oceľových rámových zasklených vstupných dvier a vybúranie oceľových zárubní do sute. Následné vybúranie kopilitových zasklených priečok a stredovej SDK priečky do sute. V prípade potreby vyrovnania podlahy, je potrebná predchádzajúca konzultácia s projektantom. Vysekanie nových drážok pre vedenie nových rozvodov (podlahové zásuvky, klimatizácia, ostatná elektroinštalácia a slaboprúd) a zamurovanie pôvodného otvoru do susednej kancelárie. Dodávka a montáž novej SDK priečky hr. 205 mm 2 x R-CW 75 mm + 2 x RB 12,5, alebo alternatívnej priečky s obdobnými vlastnosťami a to požiarnou odolnosťou El 60 min a vzduchovou nepriezvučnosťou Rw 64 dB. Dodávka a montáž systémových hliníkových zasklených stien s bezpečnostným dvoj sklom (Ugmax=1,1) z dôvodu zachovania tepelnej pohody v kanceláriách od nevykurovanej chodby aj akustickou požiadavkou (Rwmin=42). V zasklených stenách budú 3 ks zasklených vstupných dverí. Dvere majú jednobodový zámok, kľučka/kľučka. Na zasklení bude umiestnený polep z fólie podľa výberu investora. Do rámu pri vchodových dverách bude umiestnený vypínač na svetlo. Vyhotovenie nových rozvodov elektroinštalácie, slaboprúdu a rozvodov pre klimatizácie. Vyspravenie pôvodných stien a stropu a ich vymaľovanie. Osadenie klimatizácií, ventilov pre drez bojlera a vykurovacích telies. Kompletáž novej elektroinštalácie a jej zapojenie v rozvodnej skrini do ktorej budú osadené nové modulárne prvky - kombinované jednofázové ističe s prúdových chráničom za hlavným 1-fázovým vypínacím prvkom + revízia. Svietidlá budú z LED panelov 200/1000 40 W / 230 V. V modernizovaných priestoroch kancelárií budú nové rozvody studenej vody, teplej úžitkovej vody a nové odpadové potrubie pre drez kuchynky vo väčšej z kancelárií. Pôvodné rozvody budú odstránené. Nové rozvody budú ťahané zo šácht, ktoré sa nachádzajú priamo v modernizovaných priestoroch. Pri modernizácii bude odkrytá časť stúpačkových šácht za účelom zistenia technického stavu rozvodov a bude zvážená aj prípadná výmena stúpačkových inštalačných vedení.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 17 885
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak: a) nesplnil podmienky účasti; b) predložil neplatné doklady (neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti); c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti; d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania; e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu; f) konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami; g) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky; h) nepredložil po písomnej žiadosti prostredníctvom IS EVO vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote; i) nepredložil po písomnej žiadosti prostredníctvom IS EVO doklady nahradené Jednotným európskym dokumentom v určenej lehote; j) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky; k) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní; l) nenahradil riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti; m) nenahradil inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti alebo subdodávateľa, ktorí majú sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v určenej lehote inou osobou; n) z dôvodov podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia dvoch kancelárií na 2.NP v objekte MÚ Bratislava-Rača_opakovaná
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2/2024_PL
 • Názov : Rekonštrukcia dvoch kancelárií na 2.NP v objekte MÚ Bratislava-Rača_opakovaná
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia dvoch kancelárií na 2.NP v objekte MÚ Bratislava-Rača. Vykonanie predmetu zákazky zahŕňa ochranu všetkých inžinierskych sietí, búracie a stavebné práce, ktoré spočívajú v demontáži klimatizácií, lokálneho ohrievača TUV pre drez a svietidiel zo zachovaním pre spätnú montáž, demontáž povlakovej krytiny do sute, demontáž alebo zakrytie radiátorov zo zachovaním pre spätnú montáž. Zachovanie chráničky pre dátovú kabeláž. Vyvesenie drevených dverí a oceľových rámových zasklených vstupných dvier a vybúranie oceľových zárubní do sute. Následné vybúranie kopilitových zasklených priečok a stredovej SDK priečky do sute. V prípade potreby vyrovnania podlahy, je potrebná predchádzajúca konzultácia s projektantom. Vysekanie nových drážok pre vedenie nových rozvodov (podlahové zásuvky, klimatizácia, ostatná elektroinštalácia a slaboprúd) a zamurovanie pôvodného otvoru do susednej kancelárie. Dodávka a montáž novej SDK priečky hr. 205 mm 2 x R-CW 75 mm + 2 x RB 12,5, alebo alternatívnej priečky s obdobnými vlastnosťami a to požiarnou odolnosťou El 60 min a vzduchovou nepriezvučnosťou Rw 64 dB. Dodávka a montáž systémových hliníkových zasklených stien s bezpečnostným dvoj sklom (Ugmax=1,1) z dôvodu zachovania tepelnej pohody v kanceláriách od nevykurovanej chodby aj akustickou požiadavkou (Rwmin=42). V zasklených stenách budú 3 ks zasklených vstupných dverí. Dvere majú jednobodový zámok, kľučka/kľučka. Na zasklení bude umiestnený polep z fólie podľa výberu investora. Do rámu pri vchodových dverách bude umiestnený vypínač na svetlo. Vyhotovenie nových rozvodov elektroinštalácie, slaboprúdu a rozvodov pre klimatizácie. Vyspravenie pôvodných stien a stropu a ich vymaľovanie. Osadenie klimatizácií, ventilov pre drez bojlera a vykurovacích telies. Kompletáž novej elektroinštalácie a jej zapojenie v rozvodnej skrini do ktorej budú osadené nové modulárne prvky - kombinované jednofázové ističe s prúdových chráničom za hlavným 1-fázovým vypínacím prvkom + revízia. Svietidlá budú z LED panelov 200/1000 40 W / 230 V. V modernizovaných priestoroch kancelárií budú nové rozvody studenej vody, teplej úžitkovej vody a nové odpadové potrubie pre drez kuchynky vo väčšej z kancelárií. Pôvodné rozvody budú odstránené. Nové rozvody budú ťahané zo šácht, ktoré sa nachádzajú priamo v modernizovaných priestoroch. Pri modernizácii bude odkrytá časť stúpačkových šácht za účelom zistenia technického stavu rozvodov a bude zvážená aj prípadná výmena stúpačkových inštalačných vedení.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne. O tomto predloží skupina dodávateľov čestné vyhlásenie (vzor je v prílohe č. 4 týchto Súťažných podkladov).
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Miesto otvárania ponúk: MÚ MČ Bratislava-Rača prostredníctvom IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4111
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506941
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)