„Debarierizácia priestorov Stredná odborná škola veterinárna, Nitra“- PD

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Debarierizácia priestorov Stredná odborná škola veterinárna, Nitra“- PD
Kód zákazky: 05578/2024/MAJ
Kód oznámenia: 13373 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71242000-6
Predpokladaná hodnota: 13 733,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 08:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko „Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra“, Drážovská 14, 950 12 Nitra
Zdroj:

Popis

Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie „Debarierizácia priestorov Stredná odborná škola veterinárna, Nitra“. Zákazka súvisí s výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 06I01-20-V01 z Plánu obnovy. Vypracovanie projektovej dokumentácie na základe výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, (https://www.minedu.sk/vyzva-na-debarierizaciu-vacsich-strednych-skol/ ), ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Predmetom projektovej dokumentácie bude bezbariérová dostupnosť na prízemí budovy školy, školského internátu a školskej jedálne na Drážovskej 14, pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v nasledovnom rozsahu: - výťah v školskom internáte, - WC ženy prízemie školského internátu, - WC muži prízemie školského internátu, - WC ženy prízemie škola, - WC muži prízemie škola. 1. požiadavky pre všetky WC: • WC ženy prízemie školského internátu, • WC muži prízemie školského internátu, • WC ženy prízemie škola, • WC muži prízemie škola. Predmetom zákazky je upraviť veľkosť otvoru do WC tak, aby sa do miestnosti dostala osoba na vozíčku, osadiť novú zárubňu, nové dvere, omietky a maľovku dotknutej steny. Odstrániť všetky pôvodné obklady, dlažbu, sanitárnu techniku, prečistiť odpadové potrubie, upraviť rozvod vody a odpadu podľa nového dispozičného riešenia. Zväčšiť miestnosť s 1 ks WC pre žiaka na vozíku vrátane dverí a 2 ks WC pre ostatných žiakov vo WC muži a 3 ks vo WC ženy, vrátane dverí. Uskutočniť obklady všetkých stien po strop, novú dlažbu. Následne osadiť novú zdravotnú techniku (z toho 1 ks toaleta pre žiaka na vozíku vrátane madiel), k umývadlám – 2 ks WC muži, 3 ks WC ženy, namontovať nové vodovodné batérie, nový ventilátor na odvetrávanie. Vo WC pre mužov osadiť 2 ks pisoáre na manuálne splachovanie. Likvidácia odpadu. 2. požiadavky na výťah v školskom internáte: Predmetom zákazky je demontovať 2 ks pôvodných výťahov, zväčšiť otvor, odstrániť tehlovú prepážku medzi súčasnými výťahmi, upraviť narušenú omietku, namaľovať. Následne osadiť nový 1 ks výťah, aby sa do výťahu dostala aj osoba s vozíkom. Upraviť elektroinštaláciu podľa požiadaviek na výťah. Výťah zabezpečuje dopravu od suterénu po 7. poschodie. Likvidácia odpadu. Rozmer jednej šachty je cca 1,5 m x 1,2 m, výška šachty je cca 26m. Projektová dokumentácia musí spĺňať podmienky normy STN EN 17210, požiarnych noriem ako aj Prílohy č. 4 zmluvy o dielo Manuál debarierizácie škôl a školských zariadení /MŠVVaŠ SR, 2022: viď link: https://www.minedu.sk/data/att/24313.pdf. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292327
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: „Debarierizácia priestorov Stredná odborná škola veterinárna, Nitra“- PD (ID: 506714)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: anna.bartova@unsk.sk
 • Telefónne číslo: 0376925940
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 05578/2024/MAJ
 • Názov: „Debarierizácia priestorov Stredná odborná škola veterinárna, Nitra“- PD
 • Opis: Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie „Debarierizácia priestorov Stredná odborná škola veterinárna, Nitra“. Zákazka súvisí s výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 06I01-20-V01 z Plánu obnovy. Vypracovanie projektovej dokumentácie na základe výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, (https://www.minedu.sk/vyzva-na-debarierizaciu-vacsich-strednych-skol/ ), ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Predmetom projektovej dokumentácie bude bezbariérová dostupnosť na prízemí budovy školy, školského internátu a školskej jedálne na Drážovskej 14, pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v nasledovnom rozsahu: - výťah v školskom internáte, - WC ženy prízemie školského internátu, - WC muži prízemie školského internátu, - WC ženy prízemie škola, - WC muži prízemie škola. 1. požiadavky pre všetky WC: • WC ženy prízemie školského internátu, • WC muži prízemie školského internátu, • WC ženy prízemie škola, • WC muži prízemie škola. Predmetom zákazky je upraviť veľkosť otvoru do WC tak, aby sa do miestnosti dostala osoba na vozíčku, osadiť novú zárubňu, nové dvere, omietky a maľovku dotknutej steny. Odstrániť všetky pôvodné obklady, dlažbu, sanitárnu techniku, prečistiť odpadové potrubie, upraviť rozvod vody a odpadu podľa nového dispozičného riešenia. Zväčšiť miestnosť s 1 ks WC pre žiaka na vozíku vrátane dverí a 2 ks WC pre ostatných žiakov vo WC muži a 3 ks vo WC ženy, vrátane dverí. Uskutočniť obklady všetkých stien po strop, novú dlažbu. Následne osadiť novú zdravotnú techniku (z toho 1 ks toaleta pre žiaka na vozíku vrátane madiel), k umývadlám – 2 ks WC muži, 3 ks WC ženy, namontovať nové vodovodné batérie, nový ventilátor na odvetrávanie. Vo WC pre mužov osadiť 2 ks pisoáre na manuálne splachovanie. Likvidácia odpadu. 2. požiadavky na výťah v školskom internáte: Predmetom zákazky je demontovať 2 ks pôvodných výťahov, zväčšiť otvor, odstrániť tehlovú prepážku medzi súčasnými výťahmi, upraviť narušenú omietku, namaľovať. Následne osadiť nový 1 ks výťah, aby sa do výťahu dostala aj osoba s vozíkom. Upraviť elektroinštaláciu podľa požiadaviek na výťah. Výťah zabezpečuje dopravu od suterénu po 7. poschodie. Likvidácia odpadu. Rozmer jednej šachty je cca 1,5 m x 1,2 m, výška šachty je cca 26m. Projektová dokumentácia musí spĺňať podmienky normy STN EN 17210, požiarnych noriem ako aj Prílohy č. 4 zmluvy o dielo Manuál debarierizácie škôl a školských zariadení /MŠVVaŠ SR, 2022: viď link: https://www.minedu.sk/data/att/24313.pdf. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 13 733.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Inžinierske služby
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: „Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra“, Drážovská 14, 950 12 Nitra
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie – podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. - § 32 ods. 1 písm. e) ZVO Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí uvedený doklad predložiť, verejný obstarávateľ ho získa z verejne dostupných portálov res. v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. - § 32 ods. 1 písm. f) ZVO Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť: prílohu D. § 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie. Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. V prípade, ak má uchádzač platný zápis v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní nepredkladá. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „Debarierizácia priestorov Stredná odborná škola veterinárna, Nitra“- PD
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 05578/2024/MAJ
 • Názov : „Debarierizácia priestorov Stredná odborná škola veterinárna, Nitra“- PD
 • Opis: Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie „Debarierizácia priestorov Stredná odborná škola veterinárna, Nitra“. Zákazka súvisí s výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 06I01-20-V01 z Plánu obnovy. Vypracovanie projektovej dokumentácie na základe výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, (https://www.minedu.sk/vyzva-na-debarierizaciu-vacsich-strednych-skol/ ), ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu Predmetom projektovej dokumentácie bude bezbariérová dostupnosť na prízemí budovy školy, školského internátu a školskej jedálne na Drážovskej 14, pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v nasledovnom rozsahu: - výťah v školskom internáte, - WC ženy prízemie školského internátu, - WC muži prízemie školského internátu, - WC ženy prízemie škola, - WC muži prízemie škola. 1. požiadavky pre všetky WC: • WC ženy prízemie školského internátu, • WC muži prízemie školského internátu, • WC ženy prízemie škola, • WC muži prízemie škola. Predmetom zákazky je upraviť veľkosť otvoru do WC tak, aby sa do miestnosti dostala osoba na vozíčku, osadiť novú zárubňu, nové dvere, omietky a maľovku dotknutej steny. Odstrániť všetky pôvodné obklady, dlažbu, sanitárnu techniku, prečistiť odpadové potrubie, upraviť rozvod vody a odpadu podľa nového dispozičného riešenia. Zväčšiť miestnosť s 1 ks WC pre žiaka na vozíku vrátane dverí a 2 ks WC pre ostatných žiakov vo WC muži a 3 ks vo WC ženy, vrátane dverí. Uskutočniť obklady všetkých stien po strop, novú dlažbu. Následne osadiť novú zdravotnú techniku (z toho 1 ks toaleta pre žiaka na vozíku vrátane madiel), k umývadlám – 2 ks WC muži, 3 ks WC ženy, namontovať nové vodovodné batérie, nový ventilátor na odvetrávanie. Vo WC pre mužov osadiť 2 ks pisoáre na manuálne splachovanie. Likvidácia odpadu. 2. požiadavky na výťah v školskom internáte: Predmetom zákazky je demontovať 2 ks pôvodných výťahov, zväčšiť otvor, odstrániť tehlovú prepážku medzi súčasnými výťahmi, upraviť narušenú omietku, namaľovať. Následne osadiť nový 1 ks výťah, aby sa do výťahu dostala aj osoba s vozíkom. Upraviť elektroinštaláciu podľa požiadaviek na výťah. Výťah zabezpečuje dopravu od suterénu po 7. poschodie. Likvidácia odpadu. Rozmer jednej šachty je cca 1,5 m x 1,2 m, výška šachty je cca 26m. Projektová dokumentácia musí spĺňať podmienky normy STN EN 17210, požiarnych noriem ako aj Prílohy č. 4 zmluvy o dielo Manuál debarierizácie škôl a školských zariadení /MŠVVaŠ SR, 2022: viď link: https://www.minedu.sk/data/att/24313.pdf. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Inžinierske služby
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: „Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra“, Drážovská 14, 950 12 Nitra
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 2
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: - § 34 ods. 1 písm. g) zákona Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť: Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky disponuje minimálne jedným kľúčovým odborníkom, ktorý je držiteľom autorizačného osvedčenia autorizovaného architekta, alebo autorizovaného stavebného inžiniera pre komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo alebo iného ekvivalentného dokladu o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov vydaných SKA (Slovenská komora architektov) alebo SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov). Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentným oprávnením preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. Na preukázanie splnenia požiadavky uchádzač v ponuke predloží: a) Autorizačné osvedčenie alebo iný ekvivalentný doklad minimálne jedného kľúčového odborníka. b) Profesný životopis kľúčového odborníka - podpísaný dotknutou osobou. - § 34 ods. 3 ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:30
 • Miesto otvárania ponúk: on- line
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=506714&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506714
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)