Obnova budovy SLDK, Technická univerzita vo Zvolene

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova budovy SLDK, Technická univerzita vo Zvolene
Kód zákazky: 23052024
Kód oznámenia: 13408 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45212330-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Technická univerzita vo Zvolene
Adresa: Ul. T. G. Masaryka
96001 Zvolen
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Ul. T. G. Masaryka Zvolen 96001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove budovy Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice (ďalej SLDK) v rozsahu projektovej dokumentácie „Obnova budovy SLDK, Technická univerzita vo Zvolene“ vypracovanej v 12/2023. Budova je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok pod č. 1196/1-2. Obnova budovy bola konzultovaná s KPÚ Banská Bystrica a bude vykonávaná v zmysle Rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica. Obnova budovy zahŕňa - obnovu omietky, obnovu poškodených murív, maľbu fasády podľa pôvodných odtieňov fasády schválených KPÚ Banská Bystrica, obnovu zvislej hydroizolácie v 1.PP – pri výkopových prácach musí byť realizovaný archeologický výskum v zmysle Rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica, oplechovanie strešných zvodov, parapetov a parapetnej rímsy v odtieni schválenom KPÚ Banská Bystrica, sanáciu komínových telies, osadenie mreží na sklade kníh, repasáciu a opätovné osadenie pôvodných mreží na oknách v 1.PP a zábradlia na anglickom dvorci, výmenu niektorých okenných a dverných výplní, zateplenie skladu kníh, aplikáciu interiérového termoizolačného systému, zrealizovanie okapového chodníka okolo budovy a iné stavebné práce v zmysle horeuvedenej projektovej dokumentácie.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292419
1. Základné údaje
 • Organizácia: Technická univerzita vo Zvolene (ID: 92186)
 • Zákazka: Obnova budovy SLDK, Technická univerzita vo Zvolene (ID: 506767)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 17f6ab8f-e86e-46a3-b738-2b8f0310002c
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Technická univerzita vo Zvolene
 • IČO: 00397440
 • DIČ: 2020474808
 • Adresa
 • Ulica: Ul. T. G. Masaryka
 • Číslo: 24
 • Mesto: Zvolen
 • PSČ: 96001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jan.lietava@tuzvo.sk
 • Telefónne číslo: 0455206070
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Technická univerzita vo Zvolene)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8149
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 23052024
 • Názov: Obnova budovy SLDK, Technická univerzita vo Zvolene
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove budovy Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice (ďalej SLDK) v rozsahu projektovej dokumentácie „Obnova budovy SLDK, Technická univerzita vo Zvolene“ vypracovanej v 12/2023. Budova je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok pod č. 1196/1-2. Obnova budovy bola konzultovaná s KPÚ Banská Bystrica a bude vykonávaná v zmysle Rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica. Obnova budovy zahŕňa - obnovu omietky, obnovu poškodených murív, maľbu fasády podľa pôvodných odtieňov fasády schválených KPÚ Banská Bystrica, obnovu zvislej hydroizolácie v 1.PP – pri výkopových prácach musí byť realizovaný archeologický výskum v zmysle Rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica, oplechovanie strešných zvodov, parapetov a parapetnej rímsy v odtieni schválenom KPÚ Banská Bystrica, sanáciu komínových telies, osadenie mreží na sklade kníh, repasáciu a opätovné osadenie pôvodných mreží na oknách v 1.PP a zábradlia na anglickom dvorci, výmenu niektorých okenných a dverných výplní, zateplenie skladu kníh, aplikáciu interiérového termoizolačného systému, zrealizovanie okapového chodníka okolo budovy a iné stavebné práce v zmysle horeuvedenej projektovej dokumentácie.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na knižniciach
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač bude vylúčený v zmysle § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obnova budovy SLDK, Technická univerzita vo Zvolene
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 23052024
 • Názov : Obnova budovy SLDK, Technická univerzita vo Zvolene
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove budovy Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice (ďalej SLDK) v rozsahu projektovej dokumentácie „Obnova budovy SLDK, Technická univerzita vo Zvolene“ vypracovanej v 12/2023. Budova je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok pod č. 1196/1-2. Obnova budovy bola konzultovaná s KPÚ Banská Bystrica a bude vykonávaná v zmysle Rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica. Obnova budovy zahŕňa - obnovu omietky, obnovu poškodených murív, maľbu fasády podľa pôvodných odtieňov fasády schválených KPÚ Banská Bystrica, obnovu zvislej hydroizolácie v 1.PP – pri výkopových prácach musí byť realizovaný archeologický výskum v zmysle Rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica, oplechovanie strešných zvodov, parapetov a parapetnej rímsy v odtieni schválenom KPÚ Banská Bystrica, sanáciu komínových telies, osadenie mreží na sklade kníh, repasáciu a opätovné osadenie pôvodných mreží na oknách v 1.PP a zábradlia na anglickom dvorci, výmenu niektorých okenných a dverných výplní, zateplenie skladu kníh, aplikáciu interiérového termoizolačného systému, zrealizovanie okapového chodníka okolo budovy a iné stavebné práce v zmysle horeuvedenej projektovej dokumentácie.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na knižniciach
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: T.G. Masaryka 20
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ vyžaduje v súlade s §37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy o dielo z dôvodu riadneho plnenia rámcovej dohody vytvorila právnu formu podľa zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, resp. podľa príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny a preukázala riadnu registráciu vytvoreného právneho subjektu.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 14. 06. 2024 o 09:30 hod. v mieste sídla verejného obstarávateľa: Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka č. 24, 960 01 Zvolen
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=8149&
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506767
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Informačný systém ePVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)