Traktor s čelným nakladačom a prídavných zariadení pre zvýšenie množstva vytriedených komunálnych odpadov v Krahuliach

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Traktor s čelným nakladačom a prídavných zariadení pre zvýšenie množstva vytriedených komunálnych odpadov v Krahuliach
Kód zákazky: CVO-062-2024
Kód oznámenia: 13316 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34390000-7
Predpokladaná hodnota: 77 830,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 23.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Krahule
Adresa: Krahule 26
96701 Krahule
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Krahule 26 Krahule 96701 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu „Traktor s čelným nakladačom a prídavných zariadení pre zvýšenie množstva vytriedených komunálnych odpadov v Krahuliach“. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292198
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Krahule (ID: 24808)
 • Zákazka: Traktor s čelným nakladačom a prídavných zariadení pre zvýšenie množstva vytriedených komunálnych odpadov v Krahuliach (ID: 506614)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Krahule
 • IČO: 30230365
 • DIČ: 2020541105
 • Adresa
 • Mesto: Krahule
 • PSČ: 96701
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: roman.mikusinec@cvo.sk
 • Telefónne číslo: +421908934680
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Krahule)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/7055
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: CVO-062-2024
 • Názov: Traktor s čelným nakladačom a prídavných zariadení pre zvýšenie množstva vytriedených komunálnych odpadov v Krahuliach
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu „Traktor s čelným nakladačom a prídavných zariadení pre zvýšenie množstva vytriedených komunálnych odpadov v Krahuliach“. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 77 830.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Príslušenstvo ťahačov/traktorov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Krahule 26
 • Mesto: Krahule
 • PSČ: 967 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a doklad podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e) verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Traktor s čelným nakladačom a prídavných zariadení pre zvýšenie množstva vytriedených komunálnych odpadov v Krahuliach
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: CVO-062-2024
 • Názov : Traktor s čelným nakladačom a prídavných zariadení pre zvýšenie množstva vytriedených komunálnych odpadov v Krahuliach
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu „Traktor s čelným nakladačom a prídavných zariadení pre zvýšenie množstva vytriedených komunálnych odpadov v Krahuliach“. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 77 830.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Príslušenstvo ťahačov/traktorov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Krahule 26
 • Mesto: Krahule
 • PSČ: 967 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 5
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena spolu s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Krahule)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Krahule)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 31.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 31.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO, sa uskutoční dňa 31.05.2024 o 10:00 hod. na adrese: CVO, s.r.o. , Hviezdoslavova 24, 962 31 Sliač
 • Miesto otvárania ponúk: CVO, s.r.o. , Hviezdoslavova 24, 962 31 Sliač
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506614
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506614
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Krahule)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Krahule)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)