Výber odborných partnerov na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov regionálnych centier podpory učiteľov v mentoringu podľa výzvy Učitelia pre 21. storočie vrátane supervízie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výber odborných partnerov na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov regionálnych centier podpory učiteľov v mentoringu podľa výzvy Učitelia pre 21. storočie vrátane supervízie
Kód zákazky: 505628
Kód oznámenia: 12696 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 80000000-4
Predpokladaná hodnota: 170 145,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Stromová
81330 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Stromová Bratislava - mestská časť Nové Mesto 81330 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytovanie vzdelávacích služieb pre mentorov regionálnych centier podpory učiteľov v tematickej oblasti mentoringu a následnej supervízie podľa podrobného opisu predmetu zákazky.