Zabezpečenie techniky a dočasných stavieb na FFV 24

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie techniky a dočasných stavieb na FFV 24
Kód zákazky: 4/24/NH
Kód oznámenia: 12683 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 32320000-2
Predpokladaná hodnota: 82 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Národné osvetové centrum
Adresa: Námestie SNP
81234 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SI -
Miesto dodania: Námestie SNP Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81234 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie zvukovej, svetelnej a projekčnej techniky a dočasných stavieb na Folklórny festival Východná 2024. Prípravná fáza bude prebiehať od 02.07.2024 do 04.07.2024, realizačná fáza (tzn. samotné podujatie) od 04.07.2024 do 07.07.2024 a ukončovacia fáza (tzn. demontáž) bude prebiehať od 07.07.2024 do 09.07. 2024. Kompletný opis je prílohou súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Národné osvetové centrum