Rôzne potravinárske výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rôzne potravinárske výrobky
Kód zákazky: 6/2024
Kód oznámenia: 12684 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15800000-6
Predpokladaná hodnota: 8 502,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kukučínova
02201 Čadca
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Kukučínova Čadca 02201 Slovensko
Zdroj:

Popis

Rôzne potravinárske výrobky

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Viacúčelové zariadenie pre seniorov