Rekonštrukcia 1. ZŠ Žiar nad Hronom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia 1. ZŠ Žiar nad Hronom
Kód zákazky: 1877/2024
Kód oznámenia: 12637 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214210-5
Ostatné CPV: 45000000-7
45214200-2
Predpokladaná hodnota: 1 914 424,91 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Žiar nad Hronom
Adresa: Š. Moysesa
96519 Žiar nad Hronom
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Š. Moysesa Žiar nad Hronom 96519 Slovensko Rekonštrukcia 1. ZŠ v Žiari nad Hronom, na ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia a modernizácia budovy I. ZŠ Žiar nad Hronom, na ulici Dr. Janského 2., za účelom zníženia jej energetickej účinnosti, a výstavba fotovoltickej elektrárne. Hlavným motívom tejto rekonštrukcie je snaha o zníženie environmentálneho odtlačku a zároveň optimalizáciu prevádzkových nákladov. Rekonštrukcia zahŕňa izoláciu budovy, výmenu okien a dvier, inštaláciu fotovoltických panelov na výrobu elektrickej energie, modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov a tiež optimalizáciu osvetlenia a riadenia spotreby energie prostredníctvom inteligentných technológií. Výsledkom projektu bude výrazné zlepšenie energetických parametrov základnej, čo povedie k zníženiu spotreby energie a tiež emisií skleníkových plynov. Projekt taktiež rieši bezbariérové opatrenia v budove

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Žiar nad Hronom