Poskytovanie služieb SLA pre podporu prevádzky a rozvoja aplikácie NUNTIO

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poskytovanie služieb SLA pre podporu prevádzky a rozvoja aplikácie NUNTIO
Kód zákazky: 29.4.2024
Kód oznámenia: 12707 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72222300-0
Predpokladaná hodnota: 592 880,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresa: Ružová dolina
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Ružová dolina Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Slovensko
Zdroj:

Popis

Cieľom zákazky je zabezpečiť nepretržitú prevádzku a rozvoj aplikácie NUNTIO v súlade s požiadavkami zadávateľa a definovanými úrovňami služieb (SLA).