Odstránenie statickej poruchy železobetónového stropu na podzemnej filtračnej nádrži a odkanalizovanie spevnenej plochy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odstránenie statickej poruchy železobetónového stropu na podzemnej filtračnej nádrži a odkanalizovanie spevnenej plochy
Kód zákazky: UVTOS-01872/36-SA-2024
Kód oznámenia: 12789 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Budovateľská
04015 Košice - mestská časť Šaca
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Budovateľská Košice - mestská časť Šaca 04015 Slovensko
Zdroj:

Popis

Realizácia predmetu zákazky zahŕňa sanáciu stropnej dosky lapolu (poškodená s odhalenou výstužou, ktorá je v značne skorodovanom stave). Preto je navrhnuté jej vybúranie a uskutočnenie novej stropnej dosky. V prípade, že sa po detailnej obhliadke potvrdí statická trhlina, zrealizuje sa zosilňujúca železobetónová stena podľa výkresovej dokumentácie. Zároveň sa uskutoční aj zvedenie zrážkovej vody do odpadovej kanalizácie podľa výkresovej dokumentácie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v dokumentoch „Výkaz výmer“ (príloha č. 1 tejto výzvy) a realizačná projektová dokumentácia (príloha č. 7 tejto výzvy).

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291062
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ID: 26227)
 • Zákazka: Odstránenie statickej poruchy železobetónového stropu na podzemnej filtračnej nádrži a odkanalizovanie spevnenej plochy (ID: 505820)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • IČO: 00738395
 • DIČ: 2020929592
 • Adresa
 • Ulica: Budovateľská
 • Číslo: 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Šaca
 • PSČ: 04015
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: peter.grutka@zvjs.sk
 • Telefónne číslo: +421552832803
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ústav na výkon trestu odňatia slobody)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/7986
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: UVTOS-01872/36-SA-2024
 • Názov: Odstránenie statickej poruchy železobetónového stropu na podzemnej filtračnej nádrži a odkanalizovanie spevnenej plochy
 • Opis: Realizácia predmetu zákazky zahŕňa sanáciu stropnej dosky lapolu (poškodená s odhalenou výstužou, ktorá je v značne skorodovanom stave). Preto je navrhnuté jej vybúranie a uskutočnenie novej stropnej dosky. V prípade, že sa po detailnej obhliadke potvrdí statická trhlina, zrealizuje sa zosilňujúca železobetónová stena podľa výkresovej dokumentácie. Zároveň sa uskutoční aj zvedenie zrážkovej vody do odpadovej kanalizácie podľa výkresovej dokumentácie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v dokumentoch „Výkaz výmer“ (príloha č. 1 tejto výzvy) a realizačná projektová dokumentácia (príloha č. 7 tejto výzvy).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Odstránenie statickej poruchy železobetónového stropu na podzemnej filtračnej nádrži a odkanalizovanie spevnenej plochy
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: UVTOS-01872/36-SA-2024
 • Názov : Odstránenie statickej poruchy železobetónového stropu na podzemnej filtračnej nádrži a odkanalizovanie spevnenej plochy
 • Opis: Realizácia predmetu zákazky zahŕňa sanáciu stropnej dosky lapolu (poškodená s odhalenou výstužou, ktorá je v značne skorodovanom stave). Preto je navrhnuté jej vybúranie a uskutočnenie novej stropnej dosky. V prípade, že sa po detailnej obhliadke potvrdí statická trhlina, zrealizuje sa zosilňujúca železobetónová stena podľa výkresovej dokumentácie. Zároveň sa uskutoční aj zvedenie zrážkovej vody do odpadovej kanalizácie podľa výkresovej dokumentácie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v dokumentoch „Výkaz výmer“ (príloha č. 1 tejto výzvy) a realizačná projektová dokumentácia (príloha č. 7 tejto výzvy).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Uchádzač musí byť oprávnený dodať/poskytnúť predmet zákazky
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí byť oprávnený dodať/poskytnúť predmet zákazky
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Miesto otvárania ponúk: ÚVTOS Košice-Šaca
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505820
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505820
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)