Stavebné úpravy ul. Školská a ul Štefániková

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebné úpravy ul. Školská a ul Štefániková
Kód zákazky: Práv:2024/Stavebné úpravy Školská
Kód oznámenia: 12775 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233120-6
Predpokladaná hodnota: 214 906,76 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Galanta
Adresa: Mierové námestie
92418 Galanta
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Mierové námestie Galanta 92418 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy predstavujúce výmenu povrchu miestnej cesty ul. Školská a Štefánikova, spolu s vytipovanými úsekmi chodníka, s prevažne asfaltovým povrchom. Súčasne sa uvažuje s odstránením spevnených plôch, ktoré boli vybudované v minulosti a s osadením nových cestných obrubníkov, ktoré presne zadefinujú rozsah jednotlivých dopravných plôch, oddelia cestu od chodníkov a zelene. Návrh obsahuje aj trvalé dopravné značenie, hlavne vodorovné v podobe vyznačenia parkovacieho pruhu so všeobecnými parkovacími miestami, bez nutnosti vyznačenia jednotlivých státí. Ulice sú v súčasnosti jednosmerné, táto organizácia dopravy ostane zachovaná, s jazdným pruhom min. 3,50 m. Projektová dokumentácia obsahuje výstupnú plochu pre existujúcu autobusovú zastávku, ktorá je už zrealizovaná a preto nie je predmetom zákazky. Uchádzač zabezpečí kompletnú realizáciu diela podľa platných právnych predpisov, STN a EN a v súlade s technologickými postupmi, predpismi a smernicami. Uchádzač musí dodržať hlavné stavebné zásady uvedené v technickej správe.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Galanta

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291021
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Galanta (ID: 55062)
 • Zákazka: Stavebné úpravy ul. Školská a ul Štefániková (ID: 505889)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Galanta
 • IČO: 00305936
 • DIČ: 2021153541
 • Adresa
 • Ulica: Mierové námestie
 • Číslo: 1
 • Mesto: Galanta
 • PSČ: 92418
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: cyntia.viktorova@galanta.sk
 • Telefónne číslo: 0317884308
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Galanta)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4228
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: Práv:2024/Stavebné úpravy Školská
 • Názov: Stavebné úpravy ul. Školská a ul Štefániková
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné úpravy predstavujúce výmenu povrchu miestnej cesty ul. Školská a Štefánikova, spolu s vytipovanými úsekmi chodníka, s prevažne asfaltovým povrchom. Súčasne sa uvažuje s odstránením spevnených plôch, ktoré boli vybudované v minulosti a s osadením nových cestných obrubníkov, ktoré presne zadefinujú rozsah jednotlivých dopravných plôch, oddelia cestu od chodníkov a zelene. Návrh obsahuje aj trvalé dopravné značenie, hlavne vodorovné v podobe vyznačenia parkovacieho pruhu so všeobecnými parkovacími miestami, bez nutnosti vyznačenia jednotlivých státí. Ulice sú v súčasnosti jednosmerné, táto organizácia dopravy ostane zachovaná, s jazdným pruhom min. 3,50 m. Projektová dokumentácia obsahuje výstupnú plochu pre existujúcu autobusovú zastávku, ktorá je už zrealizovaná a preto nie je predmetom zákazky. Uchádzač zabezpečí kompletnú realizáciu diela podľa platných právnych predpisov, STN a EN a v súlade s technologickými postupmi, predpismi a smernicami. Uchádzač musí dodržať hlavné stavebné zásady uvedené v technickej správe.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 214 906.76
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na výstavbe ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Školská
 • Ulica: Štefániková
 • Mesto: Galanta
 • PSČ: 924 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Stavebné úpravy ul. Školská a ul Štefániková
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: Práv:2024/Stavebné úpravy Školská
 • Názov : Stavebné úpravy ul. Školská a ul Štefániková
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné úpravy predstavujúce výmenu povrchu miestnej cesty ul. Školská a Štefánikova, spolu s vytipovanými úsekmi chodníka, s prevažne asfaltovým povrchom. Súčasne sa uvažuje s odstránením spevnených plôch, ktoré boli vybudované v minulosti a s osadením nových cestných obrubníkov, ktoré presne zadefinujú rozsah jednotlivých dopravných plôch, oddelia cestu od chodníkov a zelene. Návrh obsahuje aj trvalé dopravné značenie, hlavne vodorovné v podobe vyznačenia parkovacieho pruhu so všeobecnými parkovacími miestami, bez nutnosti vyznačenia jednotlivých státí. Ulice sú v súčasnosti jednosmerné, táto organizácia dopravy ostane zachovaná, s jazdným pruhom min. 3,50 m. Projektová dokumentácia obsahuje výstupnú plochu pre existujúcu autobusovú zastávku, ktorá je už zrealizovaná a preto nie je predmetom zákazky. Uchádzač zabezpečí kompletnú realizáciu diela podľa platných právnych predpisov, STN a EN a v súlade s technologickými postupmi, predpismi a smernicami. Uchádzač musí dodržať hlavné stavebné zásady uvedené v technickej správe.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 214 906.76
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na výstavbe ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 60
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: MsÚ Galanta
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505889
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)