Outsourcing tlačových služieb vrátane nájmu zariadení

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Outsourcing tlačových služieb vrátane nájmu zariadení
Kód zákazky: ZAK2024033
Kód oznámenia: 12761 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79820000-8
Predpokladaná hodnota: 135 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Slovenská konsolidačná, a.s.
Adresa: Cintorínska
81499 Bratislava
NUTS: SI -
Miesto dodania: Cintorínska Bratislava 81499 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom obstarávania je nájom 6 ks multifunkčných zariadení a súvisiacich služieb vrátane poskytnutia spotrebného materiálu (okrem papiera) zabezpečujúceho funkčnosť multifunkčných zariadení určených na čierno-bielu a farebnú tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov na obdobie 48 mesiacov. Predpokladaný objem tlače a/alebo kopírovania je 1 896 000,00 ks čiernobielych strán a 1 896 000,00 ks farebných strán formátu A4 a formátu A3, pričom formát A3 = 2 x formát A4.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290944
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenská konsolidačná, a.s. (ID: 25513)
 • Zákazka: Outsourcing tlačových služieb vrátane nájmu zariadení (ID: 500672)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenská konsolidačná, a.s.
 • IČO: 35776005
 • DIČ: 2021483585
 • Adresa
 • Ulica: Cintorínska
 • Číslo: 21
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 81499
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obstaravanie@konsolidacna.sk
 • Telefónne číslo: 0904922992
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenská konsolidačná, a.s.
 • IČO: 35776005
 • DIČ: 2021483585
 • Adresa
 • Ulica: Cintorínska
 • Číslo: 21
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 81499
 • Krajina: Slovensko
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenská konsolidačná, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Organizácia zadávajúca zákazku dotovanú verejným obstarávateľom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/11866
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZAK2024033
 • Názov: Outsourcing tlačových služieb vrátane nájmu zariadení
 • Opis: Predmetom obstarávania je nájom 6 ks multifunkčných zariadení a súvisiacich služieb vrátane poskytnutia spotrebného materiálu (okrem papiera) zabezpečujúceho funkčnosť multifunkčných zariadení určených na čierno-bielu a farebnú tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov na obdobie 48 mesiacov. Predpokladaný objem tlače a/alebo kopírovania je 1 896 000,00 ks čiernobielych strán a 1 896 000,00 ks farebných strán formátu A4 a formátu A3, pričom formát A3 = 2 x formát A4.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 135 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s tlačou
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Outsourcing tlačových služieb vrátane nájmu zariadení
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZAK2024033
 • Názov : Outsourcing tlačových služieb vrátane nájmu zariadení
 • Opis: Predmetom obstarávania je nájom 6 ks multifunkčných zariadení a súvisiacich služieb vrátane poskytnutia spotrebného materiálu (okrem papiera) zabezpečujúceho funkčnosť multifunkčných zariadení určených na čierno-bielu a farebnú tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov na obdobie 48 mesiacov. Predpokladaný objem tlače a/alebo kopírovania je 1 896 000,00 ks čiernobielych strán a 1 896 000,00 ks farebných strán formátu A4 a formátu A3, pričom formát A3 = 2 x formát A4.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 135 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s tlačou
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1. Nájom zariadení a 2. Služby súvisiace s prenájmom zariadení (tlačenie/kopírovanie)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:01
 • Miesto otvárania ponúk: Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.konsolidacna.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500672
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: web
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.konsolidacna.sk
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Slovenská konsolidačná, a.s.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Slovenská konsolidačná, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)