Zosilnenia povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Liptov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zosilnenia povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Liptov
Kód zákazky: ID 505 862
Kód oznámenia: 12768 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233142-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 08:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Martina Rázusa
01001 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Martina Rázusa Žilina 01001 Slovensko SO 01 Zosilnenie povrchu cesty III/2224 v k.ú. Lip. Osada SO 02 Zosilnenie povrchu cesty III/2223 v k.ú. Lipt. Osada SO 03 Zosilnenie povrchu cesty III/2226 v k.ú. Ružomberok SO 04 Zosilnenie povrchu cesty III/2229 v k.ú. Likavka a Martinček SO 05 Zosilnenie povrchu cesty III/2213 v k.ú. Likavka SO 06 Zosilnenie povrchu cesty III/2226 v k.ú. Liptovská Štiavnica SO 07 Zosilnenie povrchu cesty III/2341 v k.ú. Lipt. Hrádok SO 08 Zosilnenie povrchu cesty II/537 v k.ú. Lipt. Hrádok SO 09 Zosilnenie povrchu cesty III/2358 v k.ú. Lipt .Hrádok SO 10 Zosilnenie povrchu cesty III/2224 v k.ú. Partizánska Ľupča SO 11 Zosilnenie povrchu cesty II/584 v k.ú. Demänovská Dolina
Zdroj:

Popis

Predmet zákazky spočíva v zosilnení a oprave povrchov ciest objektov: SO 01 Zosilnenie povrchu cesty III/2224 v k.ú. Lip. Osada SO 02 Zosilnenie povrchu cesty III/2223 v k.ú. Lipt. Osada SO 03 Zosilnenie povrchu cesty III/2226 v k.ú. Ružomberok SO 04 Zosilnenie povrchu cesty III/2229 v k.ú. Likavka a Martinček SO 05 Zosilnenie povrchu cesty III/2213 v k.ú. Likavka SO 06 Zosilnenie povrchu cesty III/2226 v k.ú. Liptovská Štiavnica SO 07 Zosilnenie povrchu cesty III/2341 v k.ú. Lipt. Hrádok SO 08 Zosilnenie povrchu cesty II/537 v k.ú. Lipt. Hrádok SO 09 Zosilnenie povrchu cesty III/2358 v k.ú. Lipt .Hrádok SO 10 Zosilnenie povrchu cesty III/2224 v k.ú. Partizánska Ľupča SO 11 Zosilnenie povrchu cesty II/584 v k.ú. Demänovská Dolina Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo výkaze výmer, ktorý je samostatnou súčasťou súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290979
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ID: 79540)
 • Zákazka: Zosilnenia povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Liptov (ID: 505862)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 0f8a2b85-aada-4843-8b63-4212b6f366c0
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
 • IČO: 42054575
 • DIČ: 2022299059
 • Adresa
 • Ulica: Martina Rázusa
 • Číslo: 104
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obstaravaniegr.sczsk@vuczilina.sk
 • Telefónne číslo: 0948138236
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/10007
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ID 505 862
 • Názov: Zosilnenia povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Liptov
 • Opis: Predmet zákazky spočíva v zosilnení a oprave povrchov ciest objektov: SO 01 Zosilnenie povrchu cesty III/2224 v k.ú. Lip. Osada SO 02 Zosilnenie povrchu cesty III/2223 v k.ú. Lipt. Osada SO 03 Zosilnenie povrchu cesty III/2226 v k.ú. Ružomberok SO 04 Zosilnenie povrchu cesty III/2229 v k.ú. Likavka a Martinček SO 05 Zosilnenie povrchu cesty III/2213 v k.ú. Likavka SO 06 Zosilnenie povrchu cesty III/2226 v k.ú. Liptovská Štiavnica SO 07 Zosilnenie povrchu cesty III/2341 v k.ú. Lipt. Hrádok SO 08 Zosilnenie povrchu cesty II/537 v k.ú. Lipt. Hrádok SO 09 Zosilnenie povrchu cesty III/2358 v k.ú. Lipt .Hrádok SO 10 Zosilnenie povrchu cesty III/2224 v k.ú. Partizánska Ľupča SO 11 Zosilnenie povrchu cesty II/584 v k.ú. Demänovská Dolina Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo výkaze výmer, ktorý je samostatnou súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na oprave ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: SO 01 Zosilnenie povrchu cesty III/2224 v k.ú. Lip. Osada SO 02 Zosilnenie povrchu cesty III/2223 v k.ú. Lipt. Osada SO 03 Zosilnenie povrchu cesty III/2226 v k.ú. Ružomberok SO 04 Zosilnenie povrchu cesty III/2229 v k.ú. Likavka a Martinček SO 05 Zosilnenie povrchu cesty III/2213 v k.ú. Likavka SO 06 Zosilnenie povrchu cesty III/2226 v k.ú. Liptovská Štiavnica SO 07 Zosilnenie povrchu cesty III/2341 v k.ú. Lipt. Hrádok SO 08 Zosilnenie povrchu cesty II/537 v k.ú. Lipt. Hrádok SO 09 Zosilnenie povrchu cesty III/2358 v k.ú. Lipt .Hrádok SO 10 Zosilnenie povrchu cesty III/2224 v k.ú. Partizánska Ľupča SO 11 Zosilnenie povrchu cesty II/584 v k.ú. Demänovská Dolina
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Vylúčenie uchádzača v zmysle § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zosilnenia povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Liptov
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Zosilnenia povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Liptov
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce s názvom: „Zosilnenia povrchov ciest II. a III. triedy v regióne Liptov“. Predmet zákazky spočíva v zosilnení a oprave povrchov ciest objektov: SO 01 Zosilnenie povrchu cesty III/2224 v k.ú. Lip. Osada SO 02 Zosilnenie povrchu cesty III/2223 v k.ú. Lipt. Osada SO 03 Zosilnenie povrchu cesty III/2226 v k.ú. Ružomberok SO 04 Zosilnenie povrchu cesty III/2229 v k.ú. Likavka a Martinček SO 05 Zosilnenie povrchu cesty III/2213 v k.ú. Likavka SO 06 Zosilnenie povrchu cesty III/2226 v k.ú. Liptovská Štiavnica SO 07 Zosilnenie povrchu cesty III/2341 v k.ú. Lipt. Hrádok SO 08 Zosilnenie povrchu cesty II/537 v k.ú. Lipt. Hrádok SO 09 Zosilnenie povrchu cesty III/2358 v k.ú. Lipt .Hrádok SO 10 Zosilnenie povrchu cesty III/2224 v k.ú. Partizánska Ľupča SO 11 Zosilnenie povrchu cesty II/584 v k.ú. Demänovská Dolina. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo výkaze výmer, ktorý je samostatnou súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na oprave ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: SO 01 Zosilnenie povrchu cesty III/2224 v k.ú. Lip. Osada SO 02 Zosilnenie povrchu cesty III/2223 v k.ú. Lipt. Osada SO 03 Zosilnenie povrchu cesty III/2226 v k.ú. Ružomberok SO 04 Zosilnenie povrchu cesty III/2229 v k.ú. Likavka a Martinček SO 05 Zosilnenie povrchu cesty III/2213 v k.ú. Likavka SO 06 Zosilnenie povrchu cesty III/2226 v k.ú. Liptovská Štiavnica SO 07 Zosilnenie povrchu cesty III/2341 v k.ú. Lipt. Hrádok SO 08 Zosilnenie povrchu cesty II/537 v k.ú. Lipt. Hrádok SO 09 Zosilnenie povrchu cesty III/2358 v k.ú. Lipt .Hrádok SO 10 Zosilnenie povrchu cesty III/2224 v k.ú. Partizánska Ľupča SO 11 Zosilnenie povrchu cesty II/584 v k.ú. Demänovská Dolina
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO: Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2. zákona o VO, ktorým preukáže: - uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote ako je predpokladaná hodnota zákazky (alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene). Za stavebné práce typovo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú práce súvisiace s s pokládkou asfaltových zmesí, rekonštrukciou asfaltových vozoviek. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO: Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač splnenie podmienky účasti preukazuje údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií: Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre inžinierske stavby – dopravné stavby. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: I) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte, II) profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní, vzdelanie. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Miesto otvárania ponúk: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/505862
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505862
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)