Dodávanie hotovej stravy do prevádzky Maják Senec

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávanie hotovej stravy do prevádzky Maják Senec
Kód zákazky: 16/2024
Kód oznámenia: 12717 - WYS
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55520000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Centrum účelových zariadení
Adresa: Rekreačná
92101 Piešťany
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Rekreačná Piešťany 92101 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb spojených s výrobou a dodávkou celodennej hotovej stravy a občerstvenia pre účastníkov vzdelávacích aktivít, porád a školení (služobné cesty zamestnancov MV SR) a pre rekreantov v rekreačnom zariadení Maják Senec. Úspešný uchádzač vo vlastnej kuchyni v zmysle platných receptúr, resp. schválených vlastných receptúr a platných smerníc o výžive vyrobí a dodá hotovú teplú stravu v rozsahu: raňajky, obed, večeru, pričom musí rozlišovať stravovanie na služobných cestách zamestnancov a stravovanie rekreantov. Súčasťou je zabezpečenie občerstvenia (sladká / slaná chuťovka) pre účastníkov vzdelávacích aktivít, porád a školení počas servírovania coffee breaku. V špecifikácii - Stravovanie pre účastníkov vzdelávacích aktivít – služobné cesty zamestnancov MV SR: - pod pojmom raňajky sa rozumie: kontinentálne servírované jedlo: 100-150g (variácie: šunka, saláma, plátkový syr, varené vajíčko, ohrievané párky, varená, resp. pečená klobása, nátierka...), chlieb, pečivo, maslo, džem, zelenina, káva, čaj. Pod pojmom obed sa rozumie: jeden druh plnohodnotného teplého jedla, ktoré sa bude skladať: polievka 0,33 l a jeden druh hlavného jedla (150g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha). Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok, prípadne bezmäsité jedlo (350g). Pod pojmom večera sa rozumie: jeden druh hotového teplého jedla (150g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha). Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok, prípadne bezmäsité jedlo (350g). Maximálna cena denného menu (R+O+V) by nemala prekročiť sumu stravného pri pracovnej ceste v zmysle Zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách. Je požadované v pracovných dňoch v rozsahu objednávky. Predpokladaný počet raňajky 1600 ks, obed 1600 ks, večera 1600 ks. Stravovanie pre rekreantov: - pod pojmom raňajky sa rozumie: servírované jedlo: 100 – 150g (variácie: šunka, saláma, plátkový syr, varené vajíčko, ohrievané párky, varená resp. pečená klobása, nátierka...) + maslo (20g), džem, syr, med, chlieb, pečivo, cereálie, mlieko, jogurt, ovocie, zelenina, káva, čaj. Pod pojmom obed sa rozumie: minimálne 1 druh varenej teplej polievky (0,33 l), hlavné jedlo (150g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha) – výber minimálne z troch druhov hotových varených teplých jedál, pričom jedno jedlo musí byť bezmäsité (300g) a suchá strava (balíček). Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok. Pod pojmom večera sa rozumie: výber minimálne z dvoch druhov hotových varených teplých jedál (150g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha), pričom jedno jedlo musí byť bezmäsité (350g). Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok. V deň príchodu a prvý deň pobytu je zabezpečený jeden druh hotového vareného jedla. Okrem porcií pre dospelé osoby musia byť podávané aj detské porcie pre deti (100g mäso a 150g príloha), (R,O,V). Je požadované v pracovných dňoch a cez víkend v rozsahu objednávky. Predpokladaný počet dospelí: raňajky 7000 ks, obed 7000 ks, večera 7000 ks, raňajky deti 750 ks, obed deti 750 ks, večera deti 750 ks. Občerstvenie: - pod pojmom občerstvenie sa rozumie zabezpečenie chuťovky sladkej alebo slanej počas servírovania coffee breaku, napr. 100g kysnutý koláč, štrúdľa, muffin, brioška, pagáče, obložený chlebík. Je požadované v pracovných dňoch v rozsahu objednávky. Predpokladaný počet občerstvenie 500 ks. Úplná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch (prílohy tejto výzvy č. 1 Opis predmetu zákazky Senec, č. 2 Cenová ponuka Senec, č. 3 záväzné zmluvné podmienky Senec). Budú uzavreté dve zmluvy o poskytovaní služieb s uchádzačmi, ktorí sa po vyhodnotení ponúk umiestnia na 1. a 2. mieste v poradí. Zmluva bude uzavretá na 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia o 12 mesiacov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290009
1. Základné údaje
 • Organizácia: Centrum účelových zariadení (ID: 98290)
 • Zákazka: Dodávanie hotovej stravy do prevádzky Maják Senec (ID: 505067)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-2
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Centrum účelových zariadení
 • IČO: 42137004
 • DIČ: 2022739697
 • Adresa
 • Ulica: Rekreačná
 • Číslo: 13
 • Mesto: Piešťany
 • PSČ: 92101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: peter.kontur@cuz.sk
 • Telefónne číslo: 0908048626
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Centrum účelových zariadení)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/14849
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 16/2024
 • Názov: Dodávanie hotovej stravy do prevádzky Maják Senec
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb spojených s výrobou a dodávkou celodennej hotovej stravy a občerstvenia pre účastníkov vzdelávacích aktivít, porád a školení (služobné cesty zamestnancov MV SR) a pre rekreantov v rekreačnom zariadení Maják Senec. Úspešný uchádzač vo vlastnej kuchyni v zmysle platných receptúr, resp. schválených vlastných receptúr a platných smerníc o výžive vyrobí a dodá hotovú teplú stravu v rozsahu: raňajky, obed, večeru, pričom musí rozlišovať stravovanie na služobných cestách zamestnancov a stravovanie rekreantov. Súčasťou je zabezpečenie občerstvenia (sladká / slaná chuťovka) pre účastníkov vzdelávacích aktivít, porád a školení počas servírovania coffee breaku. V špecifikácii - Stravovanie pre účastníkov vzdelávacích aktivít – služobné cesty zamestnancov MV SR: - pod pojmom raňajky sa rozumie: kontinentálne servírované jedlo: 100-150g (variácie: šunka, saláma, plátkový syr, varené vajíčko, ohrievané párky, varená, resp. pečená klobása, nátierka...), chlieb, pečivo, maslo, džem, zelenina, káva, čaj. Pod pojmom obed sa rozumie: jeden druh plnohodnotného teplého jedla, ktoré sa bude skladať: polievka 0,33 l a jeden druh hlavného jedla (150g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha). Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok, prípadne bezmäsité jedlo (350g). Pod pojmom večera sa rozumie: jeden druh hotového teplého jedla (150g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha). Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok, prípadne bezmäsité jedlo (350g). Maximálna cena denného menu (R+O+V) by nemala prekročiť sumu stravného pri pracovnej ceste v zmysle Zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách. Je požadované v pracovných dňoch v rozsahu objednávky. Predpokladaný počet raňajky 1600 ks, obed 1600 ks, večera 1600 ks. Stravovanie pre rekreantov: - pod pojmom raňajky sa rozumie: servírované jedlo: 100 – 150g (variácie: šunka, saláma, plátkový syr, varené vajíčko, ohrievané párky, varená resp. pečená klobása, nátierka...) + maslo (20g), džem, syr, med, chlieb, pečivo, cereálie, mlieko, jogurt, ovocie, zelenina, káva, čaj. Pod pojmom obed sa rozumie: minimálne 1 druh varenej teplej polievky (0,33 l), hlavné jedlo (150g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha) – výber minimálne z troch druhov hotových varených teplých jedál, pričom jedno jedlo musí byť bezmäsité (300g) a suchá strava (balíček). Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok. Pod pojmom večera sa rozumie: výber minimálne z dvoch druhov hotových varených teplých jedál (150g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha), pričom jedno jedlo musí byť bezmäsité (350g). Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok. V deň príchodu a prvý deň pobytu je zabezpečený jeden druh hotového vareného jedla. Okrem porcií pre dospelé osoby musia byť podávané aj detské porcie pre deti (100g mäso a 150g príloha), (R,O,V). Je požadované v pracovných dňoch a cez víkend v rozsahu objednávky. Predpokladaný počet dospelí: raňajky 7000 ks, obed 7000 ks, večera 7000 ks, raňajky deti 750 ks, obed deti 750 ks, večera deti 750 ks. Občerstvenie: - pod pojmom občerstvenie sa rozumie zabezpečenie chuťovky sladkej alebo slanej počas servírovania coffee breaku, napr. 100g kysnutý koláč, štrúdľa, muffin, brioška, pagáče, obložený chlebík. Je požadované v pracovných dňoch v rozsahu objednávky. Predpokladaný počet občerstvenie 500 ks. Úplná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch (prílohy tejto výzvy č. 1 Opis predmetu zákazky Senec, č. 2 Cenová ponuka Senec, č. 3 záväzné zmluvné podmienky Senec). Budú uzavreté dve zmluvy o poskytovaní služieb s uchádzačmi, ktorí sa po vyhodnotení ponúk umiestnia na 1. a 2. mieste v poradí. Zmluva bude uzavretá na 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia o 12 mesiacov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Úspešný uchádzač musí spĺňať zákonné podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ZVO), t.j. musí byť oprávnený poskytovať požadované služby a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v ponuke netreba dokladovať, uvedené skutočnosti overí verejný obstarávateľ).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy verejnému obstarávateľovi predloží v rámci súčinnosti Čestné vyhlásenie k RPVS (príloha č. 4 tejto výzvy).
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodávanie hotovej stravy do prevádzky Maják Senec
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 16/2024
 • Názov : Dodávanie hotovej stravy do prevádzky Maják Senec
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb spojených s výrobou a dodávkou celodennej hotovej stravy a občerstvenia pre účastníkov vzdelávacích aktivít, porád a školení (služobné cesty zamestnancov MV SR) a pre rekreantov v rekreačnom zariadení Maják Senec. Úspešný uchádzač vo vlastnej kuchyni v zmysle platných receptúr, resp. schválených vlastných receptúr a platných smerníc o výžive vyrobí a dodá hotovú teplú stravu v rozsahu: raňajky, obed, večeru, pričom musí rozlišovať stravovanie na služobných cestách zamestnancov a stravovanie rekreantov. Súčasťou je zabezpečenie občerstvenia (sladká / slaná chuťovka) pre účastníkov vzdelávacích aktivít, porád a školení počas servírovania coffee breaku. V špecifikácii - Stravovanie pre účastníkov vzdelávacích aktivít – služobné cesty zamestnancov MV SR: - pod pojmom raňajky sa rozumie: kontinentálne servírované jedlo: 100-150g ( variácie: šunka, saláma, plátkový syr, varené vajíčko, ohrievané párky, varená, resp. pečená klobása, nátierka...), chlieb, pečivo, maslo, džem, zelenina, káva, čaj. Pod pojmom obed sa rozumie: jeden druh plnohodnotného teplého jedla, ktoré sa bude skladať: polievka 0,33 l a jeden druh hlavného jedla (150g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha). Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok, prípadne bezmäsité jedlo (350g). Pod pojmom večera sa rozumie: jeden druh hotového teplého jedla (150g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha). Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok, prípadne bezmäsité jedlo (350g). Maximálna cena denného menu (R+O+V) by nemala prekročiť sumu stravného pri pracovnej ceste v zmysle Zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách. Je požadované v pracovných dňoch v rozsahu objednávky. Predpokladaný počet raňajky 1600 ks, obed 1600 ks, večera 1600 ks. Stravovanie pre rekreantov: - pod pojmom raňajky sa rozumie: servírované jedlo: 100 – 150g (variácie: šunka, saláma, plátkový syr, varené vajíčko, ohrievané párky, varená resp. pečená klobása, nátierka...) + maslo (20g), džem, syr, med, chlieb, pečivo, cereálie, mlieko, jogurt, ovocie, zelenina, káva, čaj. Pod pojmom obed sa rozumie: minimálne 1 druh varenej teplej polievky (0,33 l), hlavné jedlo (150g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha) – výber minimálne z troch druhov hotových varených teplých jedál, pričom jedno jedlo musí byť bezmäsité (300g) a suchá strava (balíček). Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok. Pod pojmom večera sa rozumie: výber minimálne z dvoch druhov hotových varených teplých jedál (150g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha), pričom jedno jedlo musí byť bezmäsité (350g). Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok. V deň príchodu a prvý deň pobytu je zabezpečený jeden druh hotového vareného jedla. Okrem porcií pre dospelé osoby musia byť podávané aj detské porcie pre deti (100g mäso a 150g príloha), (R,O,V). Je požadované v pracovných dňoch a cez víkend v rozsahu objednávky. Predpokladaný počet dospelí: raňajky 7000 ks, obed 7000 ks, večera 7000 ks, raňajky deti 750 ks, obed deti 750 ks, večera deti 750 ks. Občerstvenie: - pod pojmom občerstvenie sa rozumie zabezpečenie chuťovky sladkej alebo slanej počas servírovania coffee breaku, napr. 100g kysnutý koláč, štrúdľa, muffin, brioška, pagáče, obložený chlebík. Je požadované v pracovných dňoch v rozsahu objednávky. Predpokladaný počet občerstvenie 500 ks. Úplná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch (prílohy tejto výzvy č. 1 Opis predmetu zákazky Senec, č. 2 Cenová ponuka Senec, č. 3 záväzné zmluvné podmienky Senec). Budú uzavreté dve zmluvy o poskytovaní služieb s uchádzačmi, ktorí sa po vyhodnotení ponúk umiestnia na 1. a 2. mieste v poradí. Zmluva bude uzavretá na 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia o 12 mesiacov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Zmluva bude uzavretá na 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia o 12 mesiacov.
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Miesto otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=505067&Zona=O
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=505067&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505067
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)