PTK - Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek pre UK

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PTK - Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek pre UK
Kód zákazky: 3950/2024
Kód oznámenia: 12734 - POT
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42512000-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Šafárikovo námestie Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81499 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom plánovanej zákazky je dodanie a inštalácia klimatizačných jednotiek (ďalej len „zariadenia“) pre užívateľov Univerzity Komenského v Bratislave.

Vestník

Predbežné oznámenie

Identifikátor ÚVO: 1290733
1. Základné údaje
 • Organizácia: Univerzita Komenského v Bratislave (ID: 44431)
 • Zákazka: PTK - Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek pre UK (ID: 505657)
 • Typ oznámenia: Predbežné oznámenie a Pravidelné informatívne oznámenie
 • Typ formulára: Plánovanie
 • Identifikátor verzie oznámenia: 51c38cf0-7df3-4272-a792-069057c2832e
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Predbežné oznámenie – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Univerzita Komenského v Bratislave
 • IČO: 00397865
 • DIČ: 2020845332
 • Adresa
 • Ulica: Šafárikovo námestie
 • Číslo: 6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81499
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: miroslava.vysna@uniba.sk
 • Telefónne číslo: +421290102074
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Univerzita Komenského v Bratislave)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1045
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.2 Opis
 • Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (v rámci tohto postupu): 14.05.2024
 • Referenčné číslo: 3950/2024
 • Názov: PTK - Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek pre UK
 • Opis: Predmetom plánovanej zákazky je dodanie a inštalácia klimatizačných jednotiek (ďalej len „zariadenia“) pre užívateľov Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, works
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Klimatizačné zariadenia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Inštalovanie klimatizácie
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty a súčasti
5. Časti
 • 5.1 Informácia o časti
 • 5.1.1 GR-Part_well
 • Názov: PTK - Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek pre UK
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov: PTK - Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek pre UK
 • Opis: Predmetom plánovanej zákazky je dodanie a inštalácia klimatizačných jednotiek pre užívateľov Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Klimatizačné zariadenia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 13.05.2024
 • Dátum ukončenia: 24.05.2024
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Súťažné podklady
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505657
 • Označenie dokumentu/zákazky: PTK - infodokument
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS Josephine
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Univerzita Komenského v Bratislave)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Univerzita Komenského v Bratislave)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)