Predĺženie licencie podpory výrobcu centrálneho zálohovacieho softvéru Veeam

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Predĺženie licencie podpory výrobcu centrálneho zálohovacieho softvéru Veeam
Kód zákazky: 215144/2020-2040
Kód oznámenia: 12601 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48710000-8
Predpokladaná hodnota: 14 547,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mlynské nivy
82715 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SI -
Miesto dodania: Mlynské nivy Bratislava - mestská časť Ružinov 82715 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie plynulej funkčnosti centrálneho zálohovacieho softvéru Veeam, ktorým sa zálohuje podstatná časť infraštruktúry MH SR - Fabasoft. Obstarávateľ požaduje obnoviť platnosť licencie do 31.12.2024. Inštancia je aktívna a je potrebná na každodenné vytváranie záloh pre potrebu obnovy dát.