Tlačiarenská thermo páska

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlačiarenská thermo páska
Kód zákazky: 2471/2024/520
Kód oznámenia: 12594 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192320-0
Predpokladaná hodnota: 145 320,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97566 Slovensko Miestom dodania môže byť aj Pracovisko obchodnej prevádzky: Tranovského 19, Košice 040 01.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie – páska termotrasformovaná, ktorá sa používa pre tlač lístkov, je určená pre prenosné mobilné tlačiarne, kompatibilná s tlačiarňou ZEBRA ZQ520. Bližšie požiadavky a špecifikácia sú uvedené v Prílohe č. 3 – Špecifikácia predmetu zákazky tejto Výzvy na predkladanie ponúk.

Linky a dokumenty