Psycho-sociálne centrum Michalovce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Psycho-sociálne centrum Michalovce
Kód zákazky: 01centrum
Kód oznámenia: 12600 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 1 011 421,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: A. Hrehovčíka
07101 Michalovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: A. Hrehovčíka Michalovce 07101 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu s názvom „Psycho-sociálne centrum Michalovce“. Predmetom je prestavba existujúceho objektu pavilónu C chronikov na psycho-sociálne centrum s dennou starostlivosťou o pacientov. Objekt sa nachádza v meste Michalovce, katastrálne územie Stráňany, okres Michalovce, na parcele číslo 1556/17. Objekt je v súčasnosti nevyužívaný. Riešený objekt je jednopodlažný s plochou strechou. Tento pavilón je prepojený spojovacou chodbou, ktorú daná projektová dokumentácia nerieši. Podrobný opis predmetu zákazky – projektová dokumentácia a výkaz výmer je prílohou tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Psychiatrická nemocnica Michalovce