Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec
Kód zákazky: NL-S/MKCH/2024/1
Kód oznámenia: 12595 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 1 015 730,40 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Kráľovský Chlmec
Adresa: L. Kossutha
07713 Kráľovský Chlmec
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: L. Kossutha Kráľovský Chlmec 07713 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny