Potraviny (2024)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potraviny (2024)
Kód zákazky: NDL/2024/BOJ/2
Kód oznámenia: 12604 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 557 609,56 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 08:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nemocničná
97201 Bojnice
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Nemocničná Bojnice 97201 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí. Časť 1 Mlieko a mliečne výrobky Časť 2 Mäso a mäsové výrobky Časť 3 Základné potraviny Časť 4 Chlieb a pekárske výrobky Časť 5 Ovocie a zelenina Časť 6 Mrazené mäso a mrazené výrobky Časť 7 Bezlepkové potraviny Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Linky a dokumenty

Zákazka: Potraviny (2024)