Nákup hasičského materiálu na tvorbu dopravného a útočného vedenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup hasičského materiálu na tvorbu dopravného a útočného vedenia
Kód zákazky: SVO-RVO3-2024/000622
Kód oznámenia: 12591 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35110000-8
Predpokladaná hodnota: 1 706 176,85 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81272 Slovensko Miestom dodania predmetu zákazky je centrálny sklad Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup hasičského materiálu, vybavenia a techniky na tvorbu dopravného a útočného vedenia pri hasení vnútorných a vonkajších požiarov pre potreby Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Jednotlivé prvky hasičského materiálu a techniky budú používané v súlade s § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (ďalej len „HaZZ“), v ktorom sú definované úlohy HaZZ a to najmä pri zdolávaní požiarov. Hasičský materiál musí spĺňať kvalitu na profesionálne použitie.