Vybudovanie priestorov pre startupové tímy TUZVO

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vybudovanie priestorov pre startupové tímy TUZVO
Kód zákazky: 10052024
Kód oznámenia: 12557 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214410-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Technická univerzita vo Zvolene
Adresa: Ul. T. G. Masaryka
96001 Zvolen
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Ul. T. G. Masaryka Zvolen 96001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov v hale vývojových dielní a laboratórií. V súčasnej dobe sú dané priestory v pôvodnom stave. Rekonštrukciou sa prepojí nadzemné podlažie pomocou oceľového schodiska , vytvorí sa nový priestor na nadzemnom podlaží s hygienickým zázemím so sociálnymi zariadeniami. Súčasťou rekonštrukcie bude úprava povrchov podláh , stien, stropov, výmena výplní otvorov , napojenie zariaďovacích predmetov ( WC, umývadlo.....) na existujúce rozvody vody a splaškovej kanalizácie, napojenie vykurovacích telies a elektroinštalácie a výmena výplní svetlíkov o celkovej dĺžke 72 m.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Technická univerzita vo Zvolene

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290567
1. Základné údaje
 • Organizácia: Technická univerzita vo Zvolene (ID: 92186)
 • Zákazka: Vybudovanie priestorov pre startupové tímy TUZVO (ID: 501749)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Technická univerzita vo Zvolene
 • IČO: 00397440
 • DIČ: 2020474808
 • Adresa
 • Ulica: Ul. T. G. Masaryka
 • Číslo: 24
 • Mesto: Zvolen
 • PSČ: 96001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jan.lietava@tuzvo.sk
 • Telefónne číslo: +421455206070
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Technická univerzita vo Zvolene)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8149
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 10052024
 • Názov: Vybudovanie priestorov pre startupové tímy TUZVO
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov v hale vývojových dielní a laboratórií. V súčasnej dobe sú dané priestory v pôvodnom stave. Rekonštrukciou sa prepojí nadzemné podlažie pomocou oceľového schodiska , vytvorí sa nový priestor na nadzemnom podlaží s hygienickým zázemím so sociálnymi zariadeniami. Súčasťou rekonštrukcie bude úprava povrchov podláh , stien, stropov, výmena výplní otvorov , napojenie zariaďovacích predmetov ( WC, umývadlo.....) na existujúce rozvody vody a splaškovej kanalizácie, napojenie vykurovacích telies a elektroinštalácie a výmena výplní svetlíkov o celkovej dĺžke 72 m.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch technických univerzít
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch technických univerzít
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vybudovanie priestorov pre startupové tímy TUZVO
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 10052024
 • Názov : Vybudovanie priestorov pre startupové tímy TUZVO
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov v hale vývojových dielní a laboratórií. V súčasnej dobe sú dané priestory v pôvodnom stave. Rekonštrukciou sa prepojí nadzemné podlažie pomocou oceľového schodiska , vytvorí sa nový priestor na nadzemnom podlaží s hygienickým zázemím so sociálnymi zariadeniami. Súčasťou rekonštrukcie bude úprava povrchov podláh , stien, stropov, výmena výplní otvorov , napojenie zariaďovacích predmetov ( WC, umývadlo.....) na existujúce rozvody vody a splaškovej kanalizácie, napojenie vykurovacích telies a elektroinštalácie a výmena výplní svetlíkov o celkovej dĺžke 72 m.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch technických univerzít
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch technických univerzít
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=8149#profile-detail-tabs
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501749
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)