Zabezpečenie automatizovanej elektronickej komunikácie prostredníctvom osobitného informačného systému

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie automatizovanej elektronickej komunikácie prostredníctvom osobitného informačného systému
Kód zákazky: Z-MSSR-027292/2024
Kód oznámenia: 12563 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72000000-5
Predpokladaná hodnota: 80 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Račianska
81311 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Račianska Bratislava - mestská časť Nové Mesto 81311 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie informačného systému na zabezpečenie automatizovanej elektronickej komunikácie v súlade s § 90 ods. 3 a § 91 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o bankách“) medzi bankami zastúpenými Slovenskou bankovou asociáciou (ďalej len „SBA“) a súdmi (vrátane Justičnej pokladnice) zastúpenými Ministerstvom spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) ako Objednávateľom na druhej strane, v súvislosti s vymáhaním súdnych pohľadávok v zmysle zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok“), so zabezpečením plnenia povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 54/2017 Z. o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov) a pre účel lustrácie v súdnych konaniach vedených podľa príslušných procesných predpisov, vyplývajúci zo Zákona o bankách. Informačný systém má zabezpečovať automatizovanú elektronickú komunikáciu pri úkonoch špecifikovaných vyššie s cieľom urýchlenia, zefektívnenia a zautomatizovania doručovania žiadostí, informácií a príkazov medzi bankami a súdmi (vrátane Justičnej pokladnice). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290594
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ID: 84057)
 • Zákazka: Zabezpečenie automatizovanej elektronickej komunikácie prostredníctvom osobitného informačného systému (ID: 505531)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 • IČO: 00166073
 • DIČ: 2020830196
 • Adresa
 • Ulica: Račianska
 • Číslo: 71
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 81311
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: miroslav.vakonits@justice.sk
 • Telefónne číslo: +421288891308
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/673
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: Z-MSSR-027292/2024
 • Názov: Zabezpečenie automatizovanej elektronickej komunikácie prostredníctvom osobitného informačného systému
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie informačného systému na zabezpečenie automatizovanej elektronickej komunikácie v súlade s § 90 ods. 3 a § 91 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o bankách“) medzi bankami zastúpenými Slovenskou bankovou asociáciou (ďalej len „SBA“) a súdmi (vrátane Justičnej pokladnice) zastúpenými Ministerstvom spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) ako Objednávateľom na druhej strane, v súvislosti s vymáhaním súdnych pohľadávok v zmysle zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok“), so zabezpečením plnenia povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 54/2017 Z. o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov) a pre účel lustrácie v súdnych konaniach vedených podľa príslušných procesných predpisov, vyplývajúci zo Zákona o bankách. Informačný systém má zabezpečovať automatizovanú elektronickú komunikáciu pri úkonoch špecifikovaných vyššie s cieľom urýchlenia, zefektívnenia a zautomatizovania doručovania žiadostí, informácií a príkazov medzi bankami a súdmi (vrátane Justičnej pokladnice). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 80 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku)
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Račianska 71
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 813 11
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zabezpečenie automatizovanej elektronickej komunikácie prostredníctvom osobitného informačného systému.
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: Z-MSSR-027292/2024
 • Názov : Zabezpečenie automatizovanej elektronickej komunikácie prostredníctvom osobitného informačného systému.
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie informačného systému na zabezpečenie automatizovanej elektronickej komunikácie v súlade s § 90 ods. 3 a § 91 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o bankách“) medzi bankami zastúpenými Slovenskou bankovou asociáciou (ďalej len „SBA“) a súdmi (vrátane Justičnej pokladnice) zastúpenými Ministerstvom spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) ako Objednávateľom na druhej strane, v súvislosti s vymáhaním súdnych pohľadávok v zmysle zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok“), so zabezpečením plnenia povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 54/2017 Z. o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov) a pre účel lustrácie v súdnych konaniach vedených podľa príslušných procesných predpisov, vyplývajúci zo Zákona o bankách. Informačný systém má zabezpečovať automatizovanú elektronickú komunikáciu pri úkonoch špecifikovaných vyššie s cieľom urýchlenia, zefektívnenia a zautomatizovania doručovania žiadostí, informácií a príkazov medzi bankami a súdmi (vrátane Justičnej pokladnice). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku)
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO.
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO sú v plnom znení uvedené v bode 12.1 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky podľa predpokladaného množstva čerpania uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude bez fyzickej účasti uchádzačov.
 • Miesto otvárania ponúk: Račianska 71, 813 11 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505531
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)