PTK - Dodávka elektrickej energie pre mesto Bratislava a jeho organizácie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PTK - Dodávka elektrickej energie pre mesto Bratislava a jeho organizácie
Kód zákazky: TSB-PTK-2024/01
Kód oznámenia: 12532 - POT
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 94 000 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Technické siete Bratislava, a.s.
Adresa: Primaciálne nám.
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Primaciálne nám. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81499 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom plánovaného verejného obstarávania je dodávka elektrickej energie do odberných miest Hlavného mesta SR Bratislavy a jej organizácií v zriaďovateľskej, resp. zakladateľskej pôsobnosti, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou elektriny, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete do odberných miest počas predpokladaného obdobia rokov 2025 až 2028. Predpokladaná ročná spotreba: 145 -152 GWh (podľa počtu pripojených organizácií) Distribučná sieť: Západoslovenská distribučná Predpokladané zmluvné obdobie: 1.1.2025 - 31.12.2028 Podklady k PTK sú dostupné na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55979/summary Dotazník k PTK je dostupný na: https://forms.office.com/e/ZWUgXyFV6z?origin=lprLink

Vestník

Predbežné oznámenie

Identifikátor ÚVO: 1290405
1. Základné údaje
 • Organizácia: Technické siete Bratislava, a.s. (ID: 99880)
 • Zákazka: PTK - Dodávka elektrickej energie pre mesto Bratislava a jeho organizácie (ID: 505360)
 • Typ oznámenia: Predbežné oznámenie a Pravidelné informatívne oznámenie
 • Typ formulára: Plánovanie
 • Identifikátor verzie oznámenia: 983c2e70-9545-45b3-a402-7076cbc7998f
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Predbežné oznámenie – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Technické siete Bratislava, a.s.
 • IČO: 54302102
 • DIČ: 2121665887
 • Adresa
 • Ulica: Primaciálne nám.
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81499
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Zuzana Jamnická
 • E-mail: zuzana.jamnicka@tsb.sk
 • Telefónne číslo: +421903470900
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Technické siete Bratislava, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21218
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.2 Opis
 • Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (v rámci tohto postupu): 24.06.2024
 • Referenčné číslo: TSB-PTK-2024/01
 • Názov: PTK - Dodávka elektrickej energie pre mesto Bratislava a jeho organizácie
 • Opis: Predmetom plánovaného verejného obstarávania je dodávka elektrickej energie do odberných miest Hlavného mesta SR Bratislavy a jej organizácií v zriaďovateľskej, resp. zakladateľskej pôsobnosti, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou elektriny, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete do odberných miest počas predpokladaného obdobia rokov 2025 až 2028. Predpokladaná ročná spotreba: 145 -152 GWh (podľa počtu pripojených organizácií) Distribučná sieť: Západoslovenská distribučná Predpokladané zmluvné obdobie: 1.1.2025 - 31.12.2028 Podklady k PTK sú dostupné na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55979/summary Dotazník k PTK je dostupný na: https://forms.office.com/e/ZWUgXyFV6z?origin=lprLink
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 94 000 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektrická energia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: v závislosti od odberných miest všetkých odberateľov
5. Časti
 • 5.1 Informácia o časti
 • 5.1.1 GR-Part_well
 • Názov: PTK - Dodávka elektrickej energie pre mesto Bratislava a jeho organizácie
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov: PTK - Dodávka elektrickej energie pre mesto Bratislava a jeho organizácie
 • Opis: Predmetom plánovaného verejného obstarávania je dodávka elektrickej energie do odberných miest Hlavného mesta SR Bratislavy a jej organizácií v zriaďovateľskej, resp. zakladateľskej pôsobnosti, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou elektriny, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete do odberných miest počas predpokladaného obdobia rokov 2025 až 2028. Predpokladaná ročná spotreba: 145 -152 GWh (podľa počtu pripojených organizácií) Distribučná sieť: Západoslovenská distribučná Predpokladané zmluvné obdobie: 1.1.2025 - 31.12.2028
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Part) (hodnota): 94 000 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Part) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektrická energia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.01.2025
 • Dátum ukončenia: 31.12.2028
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Technické siete Bratislava, a.s.)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Technické siete Bratislava, a.s.)
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Pre účasť na PTK musí záujemca v lehote do 17.5.2024 vyplniť dotazník dostupný na adrese: https://forms.office.com/e/ZWUgXyFV6z?origin=lprLink Účelom prípravných trhových konzultácií je informovanie trhu o plánovanom vyhlásení zákazky, ktorej predmetom bude dodávka elektrickej energie. Cieľom verejného obstarávateľa je overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky a spôsobu nákupu elektriny u relevantných a skúsených dodávateľov tak, aby následná zákazka podporovala otvorenú hospodársku súťaž a zabezpečila záujem o predloženie ponuky zo strany dodávateľov. Verejný obstarávateľ má primárne v úmysle konzultovať otázky týkajúce sa podmienok súťaže. Verejný obstarávateľ pripravil návrh spôsobu nákupu elektrickej energie na stanovené obdobie, ktorý tvorí prílohu Oznámenia zverejnené na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55979/summary. Predmetom PTK sú najmä otázky týkajúce sa týchto oblastí: - spôsob nákupu elektrickej energie a stanovenie jednotkovej ceny; - obsah a rozsah súťažných podkladov; - obsah zmluvných podmienok plnenia zákazky; - možnosti poskytnutia nadštandardných služieb. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v tomto oznámení je iba približná, vypočítaná na základe aktuálne dostupných údajov týkajúcich sa cien elektrickej energie, aktuálnej výšky aditívu, distribučných a iných poplatkov.
 • Súťažné podmienky
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Súťažné podklady
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505360
 • Označenie dokumentu/zákazky: PTK - Dodávka elektrickej energie pre mesto Bratislava a jeho organizácie
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS Josephine a MS Forms
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Technické siete Bratislava, a.s.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Technické siete Bratislava, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)