VS Orava - oprava vedenia a traverzy provizórneho hradenia dnových výpustí

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: VS Orava - oprava vedenia a traverzy provizórneho hradenia dnových výpustí
Kód zákazky: 7456/2024
Kód oznámenia: 12363 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45262424-9
Ostatné CPV: 71351924-2
45262670-8
Predpokladaná hodnota: 247 753,63 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Karloveská
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Karloveská Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Slovensko VS Oravská priehrada
Zdroj:

Popis

Oprava drážok a vedenia dnových výpustov, vrátane nevyhnutných úprav súvisiacich konštrukcií, úprav dielcov provizórneho hradenia a výroby montážnych prípravkov na priehradnom múre VS Oravská priehrada. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.