Upratovacie služby pre Krajskú prokuratúru Košice a okresné prokuratúry v jej obvode

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Upratovacie služby pre Krajskú prokuratúru Košice a okresné prokuratúry v jej obvode
Kód zákazky: 2Spr 85/24/8800
Kód oznámenia: 12418 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90919200-4
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Krajská prokuratúra
Adresa: Mojmírova
04162 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Mojmírova Košice - mestská časť Staré Mesto 04162 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je denné poskytovanie upratovacích služieb pre Krajskú prokuratúru Košice a okresné prokuratúry v jej obvode.