Výmena kotla a jeho súčastí v NOC

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výmena kotla a jeho súčastí v NOC
Kód zákazky: 1/24/PL
Kód oznámenia: 12416 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 45331110-0
Predpokladaná hodnota: 96 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Národné osvetové centrum
Adresa: Námestie SNP
81234 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SI -
Miesto dodania: Námestie SNP Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81234 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je projekt technologického riešenia, demontáž jedného z dvoch existujúcich plynových kotlov a inštalácia nového kotla v Národnom osvetovom centre na adrese: Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava. Ide o výmenu vykurovacieho zariadenia (starý a neekonomický kotol typu THP 600 P za nový vysokoúčinný plynový kondenzačný kotol novej generácie). Kompletný opis je prílohou súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Národné osvetové centrum