Operatívny leasing motorových vozidiel

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Operatívny leasing motorových vozidiel
Kód zákazky: 00871/2024-6.2
Kód oznámenia: 12404 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 66114000-2
Predpokladaná hodnota: 88 367,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Tomášikova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú služby operatívneho lízingu na 8 ks motorových vozidiel na dobu 24 mesiacov. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.