Novostavba materskej školy v obci Blatné Remety

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Novostavba materskej školy v obci Blatné Remety
Kód zákazky: BR2024
Kód oznámenia: 12426 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Blatné Remety
Adresa:
07244 Blatné Remety
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Blatné Remety 07244 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je novostavba materskej školy v obci Blatné Remety. Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 týchto súťažných podkladov a v relevantných prílohách týchto súťažných podkladov. Špecifikácia prác je zrejmá zo zoznamu povinných položiek, ktorý je Prílohou č. 2 súťažných podkladov. Výmery si uchádzač spracuje podľa projektovej dokumentácie, ktorá je Prílohou č. 3 súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Blatné Remety