Zlepšenie energetickej hospodárnosti OcÚ a KD

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zlepšenie energetickej hospodárnosti OcÚ a KD
Kód zákazky: Kurima-2024-PLZ-PSK
Kód oznámenia: 12384 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 762 959,01 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Kurima
Adresa: Klepár
08612 Kurima
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Klepár Kurima 08612 Slovensko
Zdroj:

Popis

Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ a KD v obci Kurima. Stavebné úpravy budú realizované vo vstupných priestoroch sály KD vrátane sály samotnej, priľahlej kuchyne a bývalej kotolne. V 1. podzemnom podlaží dôjde k realizácii stavebných úprav v priestoroch skladov. Vetranie a klimatizáciu sály bude zabezpečovať stojatá vzt jednotka do vonkajšieho prostredia s protiprúdym rekuperátorom umiestnená na streche objektu nad kuchyňou. Jednotka zabezpečí prívod čerstvého filtrovaného vzduchu do vetraných priestorov a odvod znečisteného vzduchu do exteriéru.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Kurima