POTRAVINY

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: POTRAVINY
Kód zákazky: 540/2024
Kód oznámenia: 12421 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nám. Alexandra Dubčeka
81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Nám. Alexandra Dubčeka Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81280 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie potravín pre potreby oddelenia stravovacích služieb, ktoré zabezpečuje služby v stravovacom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a to najmä výrobu/prípravu studených a teplých jedál, ich výdaj, bufetové služby a služby občerstvenia. Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti: Časť 1 – Mäso a mäsové výrobky Časť 2 – Hydina a hydinové výrobky Časť 3 – Ryby, divina a výrobky Časť 4 – Mrazené výrobky Časť 5 – Ovocie, zelenina, bylinky, orechy, zemiaky a výrobky Časť 6 – Mliečne, chladené výrobky a vajcia Časť 7 – Koloniálny tovar a rôzne výrobky Časť 8 – Pekárenský a cukrárenský tovar Časť 9 – Alkoholické a nealkoholické nápoje

Linky a dokumenty

Zákazka: POTRAVINY