Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky Tatra

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky Tatra
Kód zákazky: 17VS/2024
Kód oznámenia: 12355 - POT
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34913000-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jesenná
08005 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Jesenná Prešov 08005 Slovensko
Zdroj:

Popis

Prípravné trhové konzultácie (ďalej len "PTK") za účelom následnej prípravy procesu verejného obstarávania, informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania a uskutočnenia odborných konzultácií s cieľom získania informácií pre stanovenie nediskriminačného opisu predmetu zákazky a overenia si aktuálnosti, objektívnosti a primeranosti predbežne stanovených požiadaviek na plnenie predmetu zákazky ako i stanovenia nediskriminačných podmienok účasti pre hospodárske subjekty na trhu a za účelom určenia aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom PTK sú konzultácie k zabezpečeniu nákupu a dodania originálnych náhradných dielov pre nákladné vozidlá Tatra (815).