Výmena strešnej krytiny - kotolňa a školský internát

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výmena strešnej krytiny - kotolňa a školský internát
Kód zákazky: 12024
Kód oznámenia: 12146 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 25 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Bratislavská
90045 Malinovo
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislavská Malinovo 90045 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky budú stavebné práce a všetky dodávky stavebných prác: práce budú pozostávať odstránením starej a poškodenej krytiny a ako aj zamedzenie zatekania krytiny. Objekt tvoria 2 strechy, pričom prvá je rozdelená na 3 časti a druhá na 2 časti. PD rieši odstránenie pôvodnej strešnej krytiny z asfaltových pásov. Strecha školského internátu: Stavebné práce budú pozostávať: Zateplenie, separačná tepelná izolácia proti zemnej vlhkosti, geotextília a na geotextíliu Fatrafol. Strecha kotolňa: Stavebné práce budú pozostávať: Zateplenie, geotextília a na geotextíliu Fatrafol.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289782
1. Základné údaje
 • Organizácia: Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo (ID: 85022)
 • Zákazka: Výmena strešnej krytiny - kotolňa a školský internát (ID: 504907)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
 • IČO: 52585212
 • DIČ: 2121086550
 • Adresa
 • Ulica: Bratislavská
 • Číslo: 44
 • Mesto: Malinovo
 • PSČ: 90045
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo
 • E-mail: zuzana.miklosova@skolamalinovo.sk
 • Telefónne číslo: 0905557933
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21210
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 12024
 • Názov: Výmena strešnej krytiny - kotolňa a školský internát
 • Opis: Predmetom zákazky budú stavebné práce a všetky dodávky stavebných prác: práce budú pozostávať odstránením starej a poškodenej krytiny a ako aj zamedzenie zatekania krytiny. Objekt tvoria 2 strechy, pričom prvá je rozdelená na 3 časti a druhá na 2 časti. PD rieši odstránenie pôvodnej strešnej krytiny z asfaltových pásov. Strecha školského internátu: Stavebné práce budú pozostávať: Zateplenie, separačná tepelná izolácia proti zemnej vlhkosti, geotextília a na geotextíliu Fatrafol. Strecha kotolňa: Stavebné práce budú pozostávať: Zateplenie, geotextília a na geotextíliu Fatrafol.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 25 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výmena strešnej krytiny - kotolňa a školský internát
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 12024
 • Názov : Výmena strešnej krytiny - kotolňa a školský internát
 • Opis: Predmetom zákazky budú stavebné práce a všetky dodávky stavebných prác: práce budú pozostávať odstránením starej a poškodenej krytiny a ako aj zamedzenie zatekania krytiny. Objekt tvoria 2 strechy, pričom prvá je rozdelená na 3 časti a druhá na 2 časti. PD rieši odstránenie pôvodnej strešnej krytiny z asfaltových pásov. Strecha školského internátu: Stavebné práce budú pozostávať: Zateplenie, separačná tepelná izolácia proti zemnej vlhkosti, geotextília a na geotextíliu Fatrafol. Strecha kotolňa: Stavebné práce budú pozostávať: Zateplenie, geotextília a na geotextíliu Fatrafol.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 25 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 28.05.2024
 • Dátum ukončenia: 28.06.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 06.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 09.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:00
 • Miesto otvárania ponúk: Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Nie je povolené
 • Odôvodnenie neelektronického predkladania ponúk : Nástroje, zariadenia alebo formáty súborov, ktoré nie sú všeobecne dostupné
 • Opis neelektronického predkladania ponúk: nie je prístup
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504907
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)