Upratovanie - 2 (2024)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Upratovanie - 2 (2024)
Kód zákazky: 2 Spr 115/24/7700
Kód oznámenia: 12096 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90910000-9
Predpokladaná hodnota: 74 003,70 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Krajská prokuratúra
Adresa: Masarykova
08001 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Masarykova Prešov 08001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú pravidelné interiérové upratovacie a čistiace služby v administratívnych, sociálnych a spoločných priestoroch Krajskej prokuratúry Prešov a okresných prokuratúr v jej pôsobení. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Krajská prokuratúra

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289684
1. Základné údaje
 • Organizácia: Krajská prokuratúra (ID: 92497)
 • Zákazka: Upratovanie - 2 (2024) (ID: 504847)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Krajská prokuratúra
 • IČO: 17069807
 • DIČ: 2020958247
 • Adresa
 • Ulica: Masarykova
 • Číslo: 16
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: podatelna.kppo@genpro.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421517722406
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Krajská prokuratúra)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1959
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2 Spr 115/24/7700
 • Názov: Upratovanie - 2 (2024)
 • Opis: Predmetom zákazky sú pravidelné interiérové upratovacie a čistiace služby v administratívnych, sociálnych a spoločných priestoroch Krajskej prokuratúry Prešov a okresných prokuratúr v jej pôsobení. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 74 003.70
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 74 003.70
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Upratovacie služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 90911200, 90911300, 90919200
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Krajská prokuratúra Prešov
 • Ulica: Masarykova 16
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Okresná Prokuratúra Bardejov
 • Ulica: Kellerova 7
 • Mesto: Bardejov
 • PSČ: 08501
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Okresná prokuratúra Humenné
 • Ulica: Štefánikova 1900/69
 • Mesto: Humenné
 • PSČ: 06601
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Okresná prokuratúra Kežmarok
 • Ulica: Michalská 2493/8A
 • Mesto: Kežmarok
 • PSČ: 06001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Okresná prokuratúra Poprad
 • Ulica: Mnoheľova 833/26
 • Mesto: Poprad
 • PSČ: 05801
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
 • Ulica: Obrancov mieru 18
 • Mesto: Stará Ľubovňa
 • PSČ: 06401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Okresná prokuratúra Svidník
 • Ulica: Sovietskych hrdinov 200
 • Mesto: Svidník
 • PSČ: 08901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
 • Ulica: Námestie slobody 5
 • Mesto: Vranov nad Topľou
 • PSČ: 09301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Okresná prokuratúra Prešov
 • Ulica: Masarykova 16
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Upratovanie - 2 (2024)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2 Spr 115/24/7700
 • Názov : Upratovanie - 2 (2024)
 • Opis: Predmetom zákazky sú pravidelné interiérové upratovacie a čistiace služby v administratívnych, sociálnych a spoločných priestoroch Krajskej prokuratúry Prešov a okresných prokuratúr v jej pôsobení. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 74 003.70
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Upratovacie služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 90911200, 90911300, 90919200
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.06.2024
 • Dátum ukončenia: 31.05.2025
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu uchádzač nepredkladá (uvedené si vie verejný obstarávateľ skontrolovať). Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť, v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, čestné vyhlásenie (príloha č. 4), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena s DPH v EUR.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi spoločne – skupina dodávateľov podľa § 37 ZVO. Na účely účasti v tomto verejnom obstarávaní nemusí skupina dodávateľov vytvoriť právnu formu. V takom prípade je uchádzač povinný predložiť dokument podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou, t. j. plnú moc pre člena skupiny dodávateľov. Na riadne plnenie zmluvy, v prípade prijatia ich ponuky, je skupina dodávateľov povinná vytvoriť určitú právnu formu. V prípade uchádzača, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike, skupina môže určitú právnu formu vytvoriť v súlade s právom platným v krajine sídla uchádzača. Skupina dodávateľov ručí za záväzky spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 5 - Návrh zmluvy
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Krajská prokuratúra)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Krajská prokuratúra)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk v zmysle § 52 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Miesto otvárania ponúk: Krajská prokuratúra Prešov, Masarykova 16, 080 01 Prešov
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=1959
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504847
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)