Dodanie potravín, korenín, mrazenej zeleniny a polotovarov pre ZŠ s MŠ Kornela Mahra v Trnave

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie potravín, korenín, mrazenej zeleniny a polotovarov pre ZŠ s MŠ Kornela Mahra v Trnave
Kód zákazky: 01/2024/ZS s MS KM TT
Kód oznámenia: 12115 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 90 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kornela Mahra
91708 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Kornela Mahra Trnava 91708 Slovensko
Zdroj:

Popis

Dodanie potravín, korenín, mrazenej zeleniny a polotovarov pre ZŠ s MŠ Kornela Mahra v Trnave

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289664
1. Základné údaje
 • Organizácia: Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava (ID: 60794)
 • Zákazka: Dodanie potravín, korenín, mrazenej zeleniny a polotovarov pre ZŠ s MŠ Kornela Mahra v Trnave (ID: 504834)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava
 • IČO: 37990357
 • DIČ: 2022100553
 • Adresa
 • Ulica: Kornela Mahra
 • Číslo: 11
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 91708
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ing. Ľubor Pivoň
 • E-mail: pivon3110@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0911895493
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9687
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 01/2024/ZS s MS KM TT
 • Názov: Dodanie potravín, korenín, mrazenej zeleniny a polotovarov pre ZŠ s MŠ Kornela Mahra v Trnave
 • Opis: Dodanie potravín, korenín, mrazenej zeleniny a polotovarov pre ZŠ s MŠ Kornela Mahra v Trnave
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 90 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kornela Mahra 11
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 91708
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto plnenie je sídlo Základnej školy Kornela Mahra v Trnave a príslušné Materské školy tzv. elokované pracoviská Materských škôl - Ulica Kornela Mahra 9 v Trnave a Ulica Čajkovského 28 Trnava
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodanie potravín, korenia, mrazenej zeleniny a polotovarov pre ZŠ s MŠ Kornela Mahra v Trnave
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 01/2024/ZS s MS KM TT
 • Názov : Dodanie potravín, korenia, mrazenej zeleniny a polotovarov pre ZŠ s MŠ Kornela Mahra v Trnave
 • Opis: Dodanie potravín, korenia, mrazenej zeleniny a polotovarov pre ZŠ s MŠ Kornela Mahra v Trnave
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 90 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.06.2024
 • Dátum ukončenia: 31.05.2025
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Odôvodnenie dĺžky trvania rámcovej dohody: Rámcová dohoda na 12 mesiacov
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu a osobného postavenia podľa § 32 od. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podrobné plnenie zmluvy je uvedené v Návrhu Rámcovej dohody - súčasť Výzvy na predloženie ponuky - Príloha č.5 Výzvy
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 13.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 13:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 13.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:05
 • Opis otvárania ponúk: Cenové ponuky budú otvárané prostredníctvom IS EVO v mieste sídla verejného obstarávateľa
 • Miesto otvárania ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504834
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)