Prípravné trhové konzultácie (ďalej iba "PTK")-„Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu pre MPSVR SR“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prípravné trhové konzultácie (ďalej iba "PTK")-„Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu pre MPSVR SR“
Kód zákazky: PTK-01/2024
Kód oznámenia: 12120 - POS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Špitálska
81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Špitálska Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81643 Slovensko
Zdroj:

Popis

Verejný obstarávateľ sa rozhodol využiť predbežné trhové konzultácie (ďalej aj PTK) podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom plánovanej zákazky bude: i) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie pre projekt „Obnova a modernizácia budov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Špitálskej 4,6,8 v Bratislave“, ii) Vypracovanie a dodanie statického posudku na strechy budov MPSVR SR, iii) Vypracovanie a dodanie projektu organizácie dopravy, iv) Zabezpečenie výkonu autorského dohľadu, v) Vypracovanie a dodanie Energetického certifikátu budov MPSVR SR po realizácii projektu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.1 tohto oznámenia.

Vestník

Predbežné oznámenie

Identifikátor ÚVO: 1289783
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ID: 67754)
 • Zákazka: Prípravné trhové konzultácie (ďalej iba "PTK")-„Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu pre MPSVR SR“ (ID: 504909)
 • Typ oznámenia: Predbežné oznámenie a Pravidelné informatívne oznámenie
 • Typ formulára: Plánovanie
 • Identifikátor verzie oznámenia: 072ec0d5-eb29-4a7c-b64c-7011bf3acdba
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Predbežné oznámenie – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • IČO: 00681156
 • DIČ: 2020796338
 • Adresa
 • Ulica: Špitálska
 • Číslo: 4-6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81643
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ptk@employment.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421903012276
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1630
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.2 Opis
 • Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (v rámci tohto postupu): 13.09.2024
 • Referenčné číslo: PTK-01/2024
 • Názov: Prípravné trhové konzultácie (ďalej iba "PTK")-„Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu pre MPSVR SR“
 • Opis: Verejný obstarávateľ sa rozhodol využiť predbežné trhové konzultácie (ďalej aj PTK) podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom plánovanej zákazky bude: i) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie pre projekt „Obnova a modernizácia budov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Špitálskej 4,6,8 v Bratislave“, ii) Vypracovanie a dodanie statického posudku na strechy budov MPSVR SR, iii) Vypracovanie a dodanie projektu organizácie dopravy, iv) Zabezpečenie výkonu autorského dohľadu, v) Vypracovanie a dodanie Energetického certifikátu budov MPSVR SR po realizácii projektu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.1 tohto oznámenia.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Špitálska 4,6,8
 • Ulica: Špitálska 4,6,8
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 816 43
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Účelom predbežných trhových konzultácií je informovanie trhu o opise predmetu zákazky a predovšetkým overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených hospodárskych subjektov tak, aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž. Súčasne má verejný obstarávateľ v úmysle konzultovať určité otázky týkajúce sa podmienok súťaže (podmienky účasti, obchodné podmienky plnenia zákazky a pod.) Záujemcovia budú môcť okruhy tém, ktoré sú predmetom PTK prediskutovať s verejným obstarávateľom na osobnom rokovaní.
5. Časti
 • 5.1 Informácia o časti
 • 5.1.1 GR-Part_well
 • Názov: Prípravné trhové konzultácie (ďalej iba "PTK")-„Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu pre MPSVR SR“
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov: Prípravné trhové konzultácie (ďalej iba "PTK")-„Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu pre MPSVR SR“
 • Opis: Predmetom zákazky je: i) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie pre projekt „Obnova a modernizácia budov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Špitálskej 4,6,8 v Bratislave“, ii) Vypracovanie a dodanie statického posudku na strechy budov MPSVR SR, iii) Vypracovanie a dodanie projektu organizácie dopravy, iv) Zabezpečenie výkonu autorského dohľadu, v) Vypracovanie a dodanie Energetického certifikátu budov MPSVR SR po realizácii projektu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.1 tohto oznámenia.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Celá písomná komunikácia v priebehu konzultácií bude prebiehať výhradne elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy: ptk@employment.gov.sk. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. Záujemcovia o účasť na PTK svoju účasť nahlásia do 20. mája 2024 prostredníctvom e-mailu na adrese: ptk@employment.gov.sk. Prípravných trhových konzultácií sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý v priebehu rokov 2023 - 2020 poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky. Uvedené subjekt preukáže zoznamom referenčných zákaziek, v ktorom opíše jednotlivé referenčné zákazky a uvedie kontaktné údaje na objednávateľa, aby bolo možné informácie si preveriť. V prípade, ak počet záujemcov o účasť na PTK presiahne počet 10, verejný obstarávateľ vyzve na účasť v PTK prvých 10 záujemcov, ktorí v priebehu rokov 2023-2020 poskytli služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v najväčšom počte referenčných zákaziek.
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Súťažné podklady
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504909
 • Označenie dokumentu/zákazky: Predbežné oznámenie
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: eEVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)